Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksSkal være et A-Samfunnsforskning, ikke et B-NTNU

Skal være et A-Samfunnsforskning, ikke et B-NTNU 

​Vår nyansatte forskningssjef for Senter for tverrfaglig forskning i rommet, Atle William Heskestad, vil gjøre NTNU Samfunnsforskning enda sterkere på det vi kan.

01.03.2013 12:30   |   Ole Einar Marken

 

​- Vi må bli sterke på det vi kan. NTNU Samfunnsforskning skal være et A-Samfunnsforskning, og ikke et B-NTNU eller B-SINTEF, sier Atle William Heskestad, nyansatt forskningssjef for Senter for tverrfaglig forskning i rommet ved NTNU Samfunnsforskning.
 
Den nye forskningssjefen er opptatt av å bidra til instituttet som helhet, og felles muligheter med NTNU- og SINTEF-miljøet. Ambisiøse målbilder og klyngeeffekter er viktige stikkord.
 
- Som ansatt handler det om å gjøre det du kan, men samtidig se retningen for hele forskningsinstituttet vårt.


Bruke forskning til samfunnsutvikling

Heskestad kommer fra stillingen som administrerende direktør for Norges branntekniske laboratorium ved SINTEF. Han tar med seg mange gode erfaringer derfra, og fra tidligere jobb i Jernbaneverket, som de ansatte han skal lede her får nyte godt av:
 
- Vi må alltid koble forskning og samfunnsutvikling, og tilpasse oss mulighetene for å utvikle oss gjennom å utføre oppdrag. Dette betyr at vi må utvikle oss i takt med mulighetene, det vil si at både arbeidsoppgaver og samhandlingsmønster vil være i en stadig utvikling.
 
Noen viktige ting for Heskestad i sin rolle hos oss er:
  • Utvikling av vår egenart og rolle, og hva som kjennetegner oss
  • Tydelig på hva behovene er, og hvem som er interessentene i markedet
  • God nok økonomi og utvikling av levedyktige fagmiljøer
  • Være engasjert, erfaren og oppmerksom leder som gjør arbeidsdagen fargerik

- Spennende med romfart
En av tingene som gjorde Heskestad interessert i å søke hos oss er romfart, og romfart som driver for teknologi- og samfunnsutvikling.
 
- I tillegg er det å forstå romfart som fag i min nye jobb spennende. Og det samme er organisasjonsformen som eget institutt med NTNU som eier, sier forskningssjefen.
 
Han ser imidlertid også at mye blir i samme gate som i hans tidligere jobber:
 
- Utviklingsarbeidet blir mye det samme. Her seg jeg stor overføringsverdi. Kunsten er å drive god endringsledelse i rammen av både kortsiktig og langsiktig mål- og ressursstyring. Dette handler gjerne om avveininger mellom muligheter, ressursknapphet og risiko.
 
Forskningssjefen ønsker også å bruke risikoanalytisk kompetanse han har fått gjennom å være med på å implementere såkalt moderne sikkerhetsstyring i jernbanesektoren. Dette er relevant for romfartsvirksomheten hvor viktige stikkord er utforskning, robusthet og samhandling.
 

Her fra kontrollrommet på Dragvoll hjelper de ansatte astronautene på den internasjonale romstasjonen.


Blir i Trondheim
Heskestad er opprinnelig fra Nærbø på Jæren. Studiene brakte ham etter hvert til Trondheim, og her er han blitt værende etter å ha fullført doktorgraden ved NTNU, med en avhandling om utvikling av testmetoder for å risikovurdere røykproduksjon fra brennende bygningsmaterialer i 1994. I perioden 1995-2001 jobbet Heskestad som rådgiver for COWI.
 
Etterpå ble Jernbaneverket arbeidsgiver, og her bekledde han stillingen som regional sikkehetssjef i vel 4 år, for så å jobbe et lite år med nasjonal og internasjonal sikkerhetsstyring i jernbanesektoren. I perioden 2006-2008 jobbet han så som sikkerhetssjef for det nasjonale jernbanenettet og var samtidig direktør for sikkerhet- og kvalitetsstaben til infrastrukturdivisjonen som den gang bestod av dagens bane- og utbyggingsdivisjon. I denne stillingen var han med i Infrastrukturdivisjonens ledergruppe, og pendlet en del til hovedkontoret i Oslo.
 
Fra 2008 gjennomførte han vellykkede endringer i SINTEF, i kombinasjonsjobben som forskningssjef og administrerende direktør for SINTEF NBL (Norges branntekniske laboratorium), og ved utgaven av 2012 ble det tid for å søke nye utfordringer.
 
- Jeg liker meg i Trondheim, og ønsker å bli værende i systemet rundt NTNU, forteller Heskestad.
 
Familien teller kone, tre barn på 13, 16 og 18 år, samt en hund. På fritiden kjører gjerne forskningssjefen en treningsøkt, og ofte sammen med kone og barn som alle er aktive innen friidrett. Dessuten er han bilinteressert, med en spesiell forkjærlighet for historiene rundt kjøretøyene og deres teknologi.
 
Heskestad avslutter med å si at han skal jobbe så lenge han kan, og forhåpentligvis til han er godt over 70 år. Han har ikke så mye sans for unge og spreke 60+åringer som utnytter siste rest av ikke-bærekraftige pensjonsordninger.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning