Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksSkal studere HMS-kulturen i oljeindustrien

Skal studere HMS-kulturen i oljeindustrien 

Kultur er et nøkkelord i å bringe oljeindustrien videre i helse, miljø og sikkerhetsarbeidet. En gruppe av våre forskere får nå midler fra Forskningsrådets Petromaks-program for å studere temaet i et treårig prosjekt.

09.07.2012 14:25   |   Ole Einar Marken

 

​- I forskrifts form er oljeindustrien pålagt å ha en god HMS-kultur. I prosjektet vil det bli studert hvordan de forskjellige selskapene har tolket denne delen av forskriften, hvordan den er satt ut i livet og fulgt opp, forteller Trond Kongsvik ved enheten Studio Apertura.
 
- Kultur er intuitivt viktig for sikkerheten, men er samtidig et vagt og abstrakt begrep som kan tolkes og operasjonaliseres på potensielt veldig ulike vis.  I prosjektet blir det også sett på om selskapene har noe å lære av hverandre når det gjelder praktiseringen av forskriften. Dette kan være særlig viktig fordi flere nye selskaper har kommet inn på norsk sokkel. Det vil bli lagt vekt på å spre kunnskapen underveis i prosjektet, forklarer forskningslederen.
 
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Safetec og Universitetet i Tromsø. Professor Kjell Arne Røvik har jobbet mye med hvordan ideer skapes, spres og innlemmes i virksomheter og skal bidra i prosjektet. Fra vårt forsknigsinstitutt er Petter Almklov, Jens Røyrvik, Gudveig Gjøsund, Kristin Mauseth Vikland og Trond Kongsvik involvert. Oppstart blir i oktober 2012.

54 mill til nye HMS-prosjekter
Petromaks programstyre bevilger 54 millioner kroner over 5 år til 9 nye prosjekter innenfor forskning på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Av disse midlene tilfaller 5,5 millioner prosjektet TRACULT (translating HSE culture in the petroleum industry) som våre forskere skal jobbe med.
 
- Vi var godt fornøyd med kvaliteten og søknadstilfanget på de søknadene som kom inn i april. Kvaliteten på de prosjektene som får tildeling er derfor høy og konkurransen om midler har vært stor, sier programkoordinator i PETROMAKS, Tarjei N. Malme til forskningsrådets hjemmesider.
 
- Alt i alt har vi tildelt prosjekter som på en samlet måte vil være viktig for utviklingen av forskningsbasert kunnskap innenfor et bredt spekter av tema for styrke HMS-nivået for sokkelen. Næringslivets engasjement i mange av prosjektene vil være viktig for å få kunnskap og forskningsresultater ut i praksis, sier Malme.

Skal skape verdier
Gjennom styrket kunnskapsutvikling, næringsutvikling og internasjonal konkurransekraft, skal Petromaks bidra til at petroleumsressursene skaper økt verdi for samfunnet. Potensialet for petroleumsutvinning fra norsk sokkel er etter 40 års drift fortsatt stort, og vil være det i mange år fremover. Virksomheten blir stadig mer krevende, og vilje til forskning og utvikling i sektoren er en forutsetning for at potensialet skal kunne realiseres.
 
Petromaks er også en av hovedaktørene i implementeringen av petroleumsnæringens teknologistrategi «Olje og gass i det 21. århundre» (OG21). Programmets tematiske områder for forsking og innovasjon er harmonisert med OG21s tematiske teknologiområder:
  • Miljøteknologi for framtiden
  • Leting og reservoarkarakterisering
  • Stimulert utvinning
  • Kostnadseffektiv boring og intervensjon
  • Integrerte operasjoner og sanntids reservoarstyring
  • Undervannsprosessering og -transport
  • Dypvann, undervann og arktisk produksjon
  • Gassteknologi
  • Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet

Petromaks dekker både grunnforskning, anvendt forskning og teknologisk utvikling. Målgrupper er universitetene, høgskolene, instituttene og næringslivet.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning