Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksSamarbeider til barns beste

Samarbeider til barns beste 

​42 ledere og fagansatte i tjenestene - barnevern og barnehage, ansatte på høgskoler og ledere, og ansatte hos Fylkesmenn og kommuner i Midt-Norge delte sine meninger med forskerne på et dialogmøte med temaet barnehagen som hjelpetiltak.

06.11.2012 15:50   |   Ole Einar Marken og Monica Larsen Donovan

 

- Det kom mange gode innspill til hvordan barnehager og barneverntjenester kan få til gode samarbeid. Disse innspillene skal vi systematisere og presentere som en del av en rapport slik at ideene kan komme hele landet til gode, og ikke kun Midt-Norge. Dette arbeidet pågår nå, forteller seniorforsker Åse Bratterud.

Bratterud jobber ved enheten Barnevernets Utviklingssenter Midt-Norge ved NTNU Samfunnsforskning.

Barnehagen som hjelpetiltak
Siste mandag i oktober deltok 42 ledere og fagansatte i tjenestene - barnevern og barnehage, ansatte på høgskoler og ledere og ansatte hos Fylkesmenn og kommuner i Midt-Norge på et dialogmøte med tema barnehagen som hjelpetiltak. Dialogmøtet er en del av prosjektet Barnehage som hjelpetiltak, et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom NTNU Samfunnsforskning ved Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge, (BUS), DMMH og Redd Barna. Deltakerne reflekterte over hvordan barnehagen kan bli et godt hjelpetiltak og generelt en god forebyggende arena. Hva kan de forskjellige instansene som barnehagen, barnevernstjenesten, kommunenivå og fylkesnivå gjøre for å bedre samarbeidet?


Rett til beskyttelse
Påfølgende dag var mange kursdeltakere på heldagskurs med Margrete Wiede Aasland. Tittel: "Snakk om det. Seksuelle overgrep mot barn." Til stede var ansatte i barnevernstjenesten, barnehager, skoler med fler.

Dette kurset blir også gjennomført årlig. "Små barns rett til beskyttelse" er en felles temauke for alle 3. årsstudenter, samt 2 dager sammen med 2. årsstudentene ved Program for barnevernspedagogutdanning og Program for sosionomutdanning ved HIST.

Biblioteket arrangerer bokutstilling og litteraturliste over temaet, mens de to høgskolene samarbeider om felles undervisning for studentene. De får en presentasjon av de ulike utdanningene og eksempler på hvordan et godt samarbeid fungerer. De deler seg også inn i grupper på tvers av utdanningene, og arbeider med ulike case. De får øve seg på å skrive og behandle bekymringsmeldinger fra barnehagen til barneverntjenesten.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning