Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksSånn er det å være lærer

Sånn er det å være lærer 

​Lærerne elsker jobben sin, men mengden av utfordringer gjør at arbeidshverdagen lett kan lett tippe over til å bli en belastning.

24.10.2012 08:00   |   Ole Einar Marken

 

​Boken "Skolen som arbeidsplass" beskriver hvordan det er å arbeide som lærer. Forskerne Sidsel og Einar Skaalvik driver prosjektet med samme tittel som boken, og har gjort en undersøkelse blant 2400 lærere og intervjuet 36 om temaet. Det er intervjuene som ligger til grunn for denne boken.

- Boken er rettet mot lærerstudenter og lærere som arbeider i skolen. Etter hvert tema som tas opp i boken er det lagt inn spørsmål som kan danne grunnlag for diskusjoner som gjelder læreryrket.


Brennende engasjement, hyppige endringer og tidspress
- Det er arbeidet med elevene lærerne brenner for. Papirarbeid, møter og administrasjon oppleves ofte som rusk i maskineriet.

- Vi ser også at tidspresset går igjen som en negativ ting. Lærerne sier at de kan ha skolen i tankene både på kvelder og i helger, og at det kan være så hektisk på skolen at de aldri får roet seg ned, forteller bokutgiverne.

At både politikere og skoleledelse stadig innfører nye endringer i skolene, gjør saken enda verre for lærerne:

- Politikere og skoleeier er opptatt av at skolen skal være i utvikling, men mange lærere opplever at endringene skjer for raskt. Nye prosjekter starter opp før de gamle er implementert, og følelsen av tilkortkomming ligger snublende nær.

 

På tvers av alder
Opplever yngre lærere at arbeidshverdagen er annerledes enn de som er eldre? Nei, ifølge undersøkelsene.

Lærernes opplevelser er de samme både for de yngste, de eldste og de midt i mellom. Eldre lærere blir imidlertid oftere sykmeldt enn de yngre når belastningene går over i psykiske og fysiske plager. Ifølge forskerne er det for øvrig høyt samsvar mellom kvalitative og kvantitative data som er samlet inn.

 

Fikk utmerkelse
Forskerne skal i nærmeste framtid skrive artikler, og kvaliteten på det de leverer er alltid høy.

Einar bemerket seg nylig internasjonalt, da han ble tildelt utmerkelsen Oeuvre Award for Lifetime Achievement in Research on Motivation and Emotion av The Motivation and Emotion Special Interest Group of the European Association for Research on Learning and Instruction.

Dette skjedde på en internasjonal konferanse med tema motivasjon i Frankfurt i Tyskland i august i år.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning