Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksSå nyttig er NAPHA

Så nyttig er NAPHA 

97 prosent av norske kommuner har hørt om NAPHA. Nesten 80 prosent av de som har vært i kontakt med senteret opplevde dette som nyttig eller svært nyttig, ifølge ny SINTEF-rapport.

04.01.2016 12:30   |   Roald Lund Fleiner

 

​SINTEF har i en større rapport om lokalt psykisk helsearbeid også stilt kommunene noen sprøsmål om deres forhold til NAPHA og andre kompetansesentre innen psykisk helse og rus: Om de har hørt om, hatt kontakt med eller brukt sentrene -herunder nettsidene- og hvilken nytte de har hatt av kontakten.
 
Kjent for de fleste
Av landets totalt 428 kommuner har 374 svart på disse spørsmålene. 97 prosent, eller 364 av de  374 kommunene som har svart, sier de kjenner til NAPHA. 255 av dem har hatt kontakt med eller brukt senteret. 200 kommuner, eller nærmere 80 prosent av de som har hatt kontakt med NAPHA, opplevde kontakten som nyttig eller svært nyttig, viser rapporten.
 
Sterkest i større kommuner
Rapporten avdekker at det er i de større kommunene NAPHA gjør seg mest bemerket.
 
De 255 kommunene som har vært i kontakt med eller brukt NAPHA har et gjennomsnittlig innbyggertall -målt etter median - på nærmere 6000 innbyggere. I de 109 kommunene som har hørt om, men ikke vært i kontakt med senteret, ligger innbyggertallet på drøyt 3000 i snitt. Blant de 10 kommunene som ikke hadde hørt om NAPHA da undersøkelsen ble gjort, ligger innbyggertallet i snitt i overkant av 2000.
 
Samme tendens viser seg på spørsmålet om hvor nyttig kontakten med og bruken av NAPHA oppleves. Det er en overvekt av større kommuner som sier at kontakten med eller bruken av NAPHA har vært nyttig eller svært nyttig.
 
Ifølge rapporten er det i Telemark og Sogn og Fjordane at NAPHA har sitt største forbedringspotensial.
 
- Oppløftende tall
NAPHA-leder Trond Hatling gleder seg over tallene.
 
- Dette er for NAPHA sin del den første landsomfattende målingen av hvordan kommunene som vår primære målgruppe kjenner oss, og i hvilken grad de opplever oss som nyttig. Gitt våre ressurser og relativt korte funksjonstid er dette oppløftende tall. Det er særlig verdifullt at dette er opplysninger på kommunenivå, og vi vil derfor bruke dette aktivt i vårt regionale arbeid framover for å styrke arbeidet mot de fylker og kommuner hvor vi ennå er lite kjent og lite brukt, sier han.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning