Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksRoger Lian blir ny administrerende direktør

Roger Lian blir ny administrerende direktør 

Roger Lian (44) tiltrer stillingen som administrerende direktør for NTNU Samfunnsforskning 1. januar 2018.​

11.09.2017 10:40   |   Ole Einar Marken

 

Foto: Østlandsforskning​

Lian har siden september 2015 vært direktør for Østlandsforskning, og ser fram mot å starte i ny jobb fra lokalene våre på Dragvoll.
 
- Forskningssektoren i Norge er i stor endring, og jeg har sterk tro på at NTNU Samfunnsforskning har svært gode forutsetninger for både å møte skjerpet konkurranse og sterkere krav til kvalitet og relevans, forteller den påtrappende direktøren, som ser fram til å flytte tilbake til Trondheim der han også har familie.
 
- Hva vet du om ditt nye arbeidssted?
- NTNU Samfunnsforskning er jo ett av de største samfunnsvitenskaplige forskningsinsituttene i landet. Særlig godt kjenner jeg til aktivitetene ved avdelingene Mangfold og inkludering og  NAPHA, samt inngangen Studio Apertura har til innovasjon.
 
- Hvilke ambisjoner går du inn i jobben med?
- Det er sammen med organisasjonen å posisjonere forskningsinstituttet både i Norge og internasjonalt for tiden framover. Jeg er også opptatt av å utvikle profesjonalitet i alle ledd, og det gjelder jo ikke bare forskning som kjerneaktivitet, men hvordan hele organisasjonen virker sammen i å realisere viktige og krevende mål.
 
- Hva blir dine første viktige oppgaver?
- Det er viktig for meg å lære meg mest mulig om hvordan menneskene og organisasjonen arbeider. Jeg har jo noe innsikt i utfordringene for instituttet, blant annet det som fremkommer av den nasjonale evalueringen av de samfunnsvitenskapelige instituttene som ble offentliggjort av Forskningsrådet tidligere i år. Jeg tror det ligger uforløste potensial, spesielt i det å styrke tverrfaglighet mellom avdelingene. Det blir viktig å utvikle tydelige mål og strategier for hvordan vi kan styrke instituttets nåværende forskningsfelt, samt videreutvikle nye hvor instituttet har gode forutsetninger for å bidra til å løse komplekse samfunnsutfordringer med sin forskning.


Styrets begrunnelse
- Styret står samlet om at Roger Lian er den aller beste kandidaten til å lede NTNU Samfunnsforskning videre. Han er strategisk og ambisiøs. Han har dessuten en veldig relevant erfaring, blant annet med å lede tilsvarende virksomhet og solide nettverk. Han framstår som en reflektert og motivert leder som vi tror kan bygge videre på den gode kulturen internt og samtidig styrke selskapets posisjon nasjonalt, sier styreleder Kari Melby.
 
 
Lang CV
Lian er cand.polit. med hovedfag i samfunnsgeografi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) fra 1998. Han har videreutdanning i ledelse fra NTNU og Høgskolen i Lillehammer (HiL). I tillegg har han gjennomført flere lederutviklingsprogram, blant annet dekan-skolen i regi av Universitets- og høgskolerådet.
 
Før han jobbet fot Østlandsforskning, kom Lian fra åremålsstillingen som dekan ved Høgskolen i Gjøvik (HiG) Avdeling for helse, omsorg og sykepleie som han tiltrådte i 2008. Forut for dette har han arbeidet som instituttleder ved Høgskolen i Gjøvik, assisterende rådmann i Øyer kommune og strategisk rådgiver for adm.dir i Sykehuset Innlandet HF/Oppland sentralsykehus HF.
 
Han har erfaring som planlegger, utreder og forsker, i tillegg til bred ledererfaring fra kommunal sektor og akademia. I stillingen som dekan ved Høgskolen i Gjøvik var han sentral i fusjonsarbeidet med NTNU, og var oppnevnt leder for en faglig fusjonsgruppe innen medisin, helse og velferd.
 
​Lian var sentral i etableringen av Senter for omsorgsforskning, Østlandet i 2006, og har vært valgt leder for Arena Ny Omsorg (nasjonalt nettverk for kunnskapsformidling om innovasjon innen helse- og omsorgsfeltet) i perioden 2012-2015. Han var også sterkt medvirkende for etableringen av Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren som et samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik, finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet. Han har også ledet administrativt samarbeidsutvalg mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunene i Oppland og Hedmark.
 
Lians forskningsinteresser har vært helsefremmende arbeid i lokalsamfunnet (med særlig fokus på frivillig sektor), og samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten i helse- og omsorgssektoren. Han har gjennomført ulike forskningsbaserte evalueringer i helsetjenesten.
 
Lian har bred erfaring fra prosessledelse, prosjektledelse og prosjektstyring. Lian var oppnevnt medlem i det nasjonale arbeidet med å utforme HelseOmsorg21-strategien som ble overlevert statsministeren sommeren 2014.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning