Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksRisiko ved bruk av internasjonale sikkerhetsstandarder

Risiko ved bruk av internasjonale sikkerhetsstandarder 

En artikkel skrevet av våre forskere i tidsskriftet Safety Science viser at internasjonale sikkerhetsstandarder kan føre til at annen verdifull kunnskap blir fortrengt.​

04.04.2014 13:00   |   Heidi Pedersen

 

Artikkelen er forfattet av Petter G. Almklov og Kristine Vedal Størkersen ved NTNU Samfunnsforskning, og Ragnar Rosness ved SINTEF.

​I artikkelen blir implikasjoner knyttet til anvendelsen av de nye sikkerhetsstandardene illustrert gjennom to casestudier innenfor togtransport og maritim industri. Forfatterne viser at det innenfor feltet sikkerhetshåndtering, eksisterer en maktkonflikt mellom forståelsen bak nye standardiseringer kontra den tidligere dominerende, praktiske og lokalbaserte kunnskapen.

Videre utforskes det om internasjonale sikkerhetsstandarder og reguleringer er i ferd med å fortrenge den praktiske kunnskapen i virksomheter, og dermed utgjøre en risiko for sikkerheten.

 

Oppsummering av hovedfunn 

  • Internasjonale standarder er ment å passe alle båter/tog/selskap i verden, derfor passer de ikke nødvendigvis til hver enkelt båt/tog/selskap.
  • Standardene (som ISM-koden) virker derfor kompliserte for de fleste selskap.
  • For å tilpasse standardene (som ISM-koden) til egen drift, leier derfor mange selskap inn hjelp fra konsulenter.
  • «Sikkerhet» har blant annet derfor blitt en stor industri.
  • Sikkerhetskonsulentene selger hyllevaresikkerhetssystemer til selskapene som er mye mer kompliserte enn de trenger å være. Systemene kan forenkles ved å tilpasses den enkelte virksomheten.
  • På grunn av måten standardene har blitt implementert på, fremstår sikkerhet som et mer komplisert felt enn det trenger å være. Det etterspørres derfor i stadig større grad fagfolk som er kompetente på administrativt arbeid og systemer.
  • Det gamle praktiske fagarbeidet (sjømannskap/»jernbanemann») fortrenges til en viss grad av etterspørselen etter ny kompetanse.
  • Sikkerheten er både avhengig av den praktiske og lokale kompetansen, og mer generelle standarder. Derfor kan sikkerhetsarbeidet ha noe å tjene ved å balansere den systematiske/"nye" og praktiske/"tradisjonelle" kunnskapen.
  • Forskere bør være bevisst at når det utvikles systemer og kunnskap om sikkerhetsarbeid og regulering, så kan det bli omgjort til standarder som blir innført i rederiene/selskapene. Som artikkelen illustrerer, trenger ikke disse sikkerhetsstandardene alene være den beste måten å ivareta sikkerheten på.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning