Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksRektorutdanning i tråd med internasjonal forskning

Rektorutdanning i tråd med internasjonal forskning 

​​​​​​​​​​Den nasjonale rektorutdanningen samsvarer med internasjonal forskning om hva som kjennetegner effektive skolelederutdanninger, og øker deltagernes mestringsforventning.​​​

29.08.2018 00:00   |   Vegard Smevoll, NTNU Samfunnsforskning / NIFU

 

​Rektorutdanning er et tilbud for skoleledere i grunnopplæringen og videregående opplæring. På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har NTNU Samfunnsforskning i samarbeid med NIFU evaluert den nasjonale rektorutdanningen.

 

Rapporten viser at utdanningstilbudet baserer seg på forskningsbasert kunnskap, et helhetlig kursopplegg med tydelige målsetninger, konkrete utviklingsprosjekter, integrering av teori og praksis, og mentoring.

 

Evalueringens hovedfunn:

 

  • Utdanningen er i stor grad påvirket og formet av foreliggende forskning. Rektorutdanningen inneholder svært mange av komponentene som kjennetegner effektive skolelederutdanninger.

 

  • Evalueringen viser at rektorutdanningen oppleves som krevende å gjennomføre ved siden av arbeid, og det er også relativt liten grad av tilrettelegging for deltagelse i form av frigjøring av tid. Utbyttet av rektorutdanningen kan derfor bli større dersom det tilrettelegges bedre for deltakelse.

 

  • Deltakerne vurderer kvaliteten på tilbudet svært positivt. De ulike elementene og aktivitetene er godt organisert, har et godt innhold og god kvalitet, og oppleves relevant for egen praksis.

 

  • Ved slutten av utdanningen har deltakernes tro på egen mestring økt betydelig. Dette er et viktig funn ettersom omfattende internasjonal forskning viser at mestringsforventning er viktig for å skape resultater i skolen.

Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019, delrapport 2.pdf


For mer informasjon, kontakt

Joakim Caspersen, prosjektleder
Joakim Caspersen.jpg

J​oakim.caspersen@samforsk.ntnu.no

(+47) 991 19 380


Foto: COLOURBOX og NTNU SAMFUNNSFORSKNING

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning