Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksRapporten som kan korte ned ventetida for asylsøkerne

Rapporten som kan korte ned ventetida for asylsøkerne 

Utlendingsdirektoratet (UDI) og Politidirektoratet (Pod) foreslår at Justisdepartementet innfører flere av forslagene fra våre forskere.

24.10.2013 12:10   |   Ole Einar Marken

 

​Tida det tar fra et vedtak om opphold fattes til personen det dreier seg om får vite det, varierer kraftig fra én uke til flere måneder, viser rapporten "Tidsbruken i bosettingsarbeidet" som er skrevet av Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen og Berit Berg.

Forskerne gir i samme rapport råd om hvordan dagens rutiner kan forbedres, og UDI og Pod har tatt tak i disse rådene.

Justisdepartementet har bedt UDI og Pod om forslag til hvordan meddelelse av positive vedtak framover kan skje på en annen måte enn i dag, og et arbeidsutvalg har i oktober kommet med dette svarbrevet

NRK har fulgt opp saken med en artikkel på sine nettsider, og også omtalt forslagene på nyhetene.


Forslagene
Noen av punktene arbeidsgruppa peker på:

  • Det er uheldig at det går for lang tid før søkeren får vite om svaret.
  • Det er store variasjoner i praksis på når og hvordan informasjonen gis i de ulike distriktene.
  • Årsakene er blant annet manglende rutiner for innkalling av asylsøkere, og lite ressurser, som gjør at politiet må prioritere andre oppgaver.
  • UDI bør overta politiets oppgave med å formidle positive asylvedtak, med forutsetning av hvordan politikerne ønsker at politiet skal organiseres.
  • Informasjonsflyten mellom politiet og UDI må bedres.

Arbeidsgruppa skriver imidlertid at det i dagens situasjon ikke er mulig å sette én uke som endelig frist, slik våre forskere foreslår. 


De lange linjene har ikke arbeidsgruppa kommet med løsninger på. Ifølge NRK avhenger dette av hvordan politiet i framtiden skal organiseres.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning