Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksPressemelding: Samler helsearbeideres vurderinger
Hans Donali Tilset

Pressemelding: Samler helsearbeideres vurderinger 

​NTNU Samfunnsforskning står bak et forskningsprosjekt som tar konsekvensen av at det er den som har skoen på, som kjenner hvor den trykker - også i den kommunale hjemmetjenesten.

20.06.2017 10:05   |   

 

​I samarbeid med hjemmetjenesten i Åfjord kommune og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Sør-Trøndelag har vi jobbet med å utvikle en metode der den enkelte helsearbeider registrer sin vurdering av nivået på tjenestene hun eller han har utført i løpet av en vakt. Disse individuelle registreringene gjøres digitalt og er grunnlag for ulike oversikter over det totale tjenestenivået i kommunen. Dette utgjør et svært viktig supplement som driftsstøtte for kommunens hjemmetjeneste.
 
– Det er upløyd mark innen sektoren å lage slike oversikter basert på helsearbeidernes egne individuelle erfaringer. Vi kjenner ikke til at det er gjort tidligere i norsk sammenheng, forteller Hans Donali Tilset, forsker ved Studio Apertura.

Underveis i arbeidet har det vært et tett samarbeid med helsearbeiderne både for å sikre relevans og for å sikre at metoden er gjennomførbar i en arbeidshverdag som er preget av knappe ressurser og stram prioritering.  

Så langt kan vi fastslå at resultatet er meget positivt. Både helsearbeiderne som har deltatt i prosjektet og ledergruppen i Åfjord kommune forteller at de ser betydningen av både selve registreringen og av en oversikt over de kommunale tjenestene basert på erfaringene til de som utfører arbeidet. De gode erfaringene i Åfjord har bidratt til at nabokommunen Bjugn nå har satt i gang et tilsvarende arbeid.

Grunnidéen er at det er de som er ute i arbeid som best kan vurdere nivået på det arbeidet som utføres, mens det er ledere lenger oppe i organisasjonen som har ansvar for prioriteringer og som kan iverksette eventuelle tiltak. En kuriøs side ved dette er at denne idéen er hentet fra en metode for avviksmeldinger som i sin tid ble utviklet for Jernbaneverket. De hadde behov for en ny metode fordi situasjonen var at alle innmeldte avvik havnet i én stor sekk, uten videre kategorisering og uavhengig av alvorlighetsgrad og mulige konsekvenser. For eksempel ville en melding om vindusmaling som flasset av havne samme sted som en bekymringsmelding om bæreevnen til en bro.

Det er lett å forstå at dette ikke legger et godt grunnlag for riktige prioriteringer av tiltak. Det er også lett å være enig i at hver enkelt ansatt kunne gjøre en fornuftig vurdering av om vedlikeholdsbehovet som ble meldt inn var akutt eller ikke. Prinsippet er det samme innen kommunale hjemmetjenester. Helsearbeideren, med sin utdanning, erfaring og førstehåndskjennskap til forholdene ute "i felt", er best skikket til å vurdere nivået på den tjenesten som leveres i forhold til et ønskelig nivå. Kun med tilstrekkelig tilbakemelding fra felt, kan lederen gjøre riktige prioriteringer.


Kontaktperson: Hans Donali Tilset

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning