Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksPressemelding: NTNU-eide forskningsmiljøer skal stå sterkere sammen

Pressemelding: NTNU-eide forskningsmiljøer skal stå sterkere sammen 

​Senter for økonomisk forskning fusjoneres som en avdeling i NTNU Samfunnsforskning med virkning fra 1. mai. –Dette styrker instituttets posisjon innen anvendt samfunnsvitenskapelig oppdragsforskning og vil gi en faglig gevinst vi kan høste av over tid, sier adm.dir. Roger Lian.

03.03.2020 11:00   |   NTNU Samfunnsforskning

 

​Oppdragsforskningsmiljø med faglig og eierskapsmessig tilknytning til NTNU er universitets såkalte randsone. Som et ledd i et pågående arbeid med å rydde i randsonens struktur, har NTNU valgt å utløse en opsjonsavtale for kjøp av aksjer fra Samfunns- og næringslivsforskning AS, slik at NTNU ble eneeier av Senter for økonomisk forskning AS. NTNU er fra før eneeier av NTNU Samfunnsforskning AS, som består av om lag 100 ansatte fordelt på tre forskningsavdelinger og et nasjonalt kompetansesenter. Senter for økonomisk forskning (SØF) vil etter fusjonen bli en femte avdeling ved NTNU Samfunnsforskning.


SØF består av forskere innenfor de økonomiske fagområdene, og har et tett samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi (ISØ) ved NTNU. SØF og ISØ de senere årene bidratt med kunnskap knyttet til en rekke reformer i offentlig sektor, som for eksempel kommune- og regionreformen, organisering og bruk av lærerressurser i utdanningssektoren og indikatorer for måling av produksjon og effektivitet i offentlig sektor. SØF har ikke vært godkjent som forskningsinstitutt, og fusjonen med NTNU Samfunnsforskning gir således miljøet nye muligheter, for eksempel til å søke på prosjekter som er finansiert av Forskningsrådet.


- Et tettere samarbeid vil gjøre det mulig å utnytte og forsterke vår kompetanse i skjæringsfeltet mellom samfunnsvitenskap og samfunnsøkonomi. Vi ser frem til å få styrket instituttet med den samfunnsøkonomiske forskerkompetansen som SØF besitter, sier administrerende direktør Roger Lian. Han understreker at SØF har vist gode faglige og økonomiske prestasjoner, og allerede har en sterk posisjon i markedet, demonstrert blant annet gjennom tunge utrednings- og forskningsoppdrag på oppdrag for departementer, direktorater og Norges bank.


- Vi i NTNU Samfunnsforskning ser fram til å utnytte de mulighetene som kan ligge i samarbeid på tvers mellom etablerte avdelinger og SØF og vil legge stor vekt på å få til en god integrasjonsprosess, sier Lian. Samarbeidet mellom ISØ og de øvrige økonomiske fagmiljøene ved NTNU skal også videreutvikles gjennom fusjonsprosessen.

- Miljøenes komplementære kompetanse skal utnyttes til beste for forskningen, slik at vi løser vårt samfunnsoppdrag på best mulig måte, sier Lian.


Fusjonen ble vedtatt i ekstraordinære generalforsamlinger for SØF og NTNU SF 27. februar 2020​. SØF hadde i 2019 en omsetning på 11,6 millioner og fem ansatte i tillegg til daglig ledelse. Lars-Erik Borge går inn i rollen som forskningssjef for SØF fra og med fusjonstidspunktet.

 

For videre informasjon, ta kontakt med NTNU Samfunnsforsknings administrerende direktør Roger Lian.
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning