Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation Links- Potensial for et raskere og mer effektivt bosettingsarbeid

- Potensial for et raskere og mer effektivt bosettingsarbeid 

​Flyktninger og asylsøkere som har fått innvilget opphold, kan med noen grep bosettes raskere, uten at dette går utover kommunenes selvråderett, slår våre forskere fast.

23.01.2013 09:30   |   Ole Einar Marken

 

​- Basert på våre funn mener vi det ligger et potensial for et raskere og mer effektivt bosettingsarbeid, uten at dette går utover kommunenes selvråderett. Vi argumenterer for at det er viktig å beholde det frivillige aspektet i bosettingsmodellen, forteller forskerne Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen og Berit Berg.


Ikke rom for «forhandlinger»
- Imidlertid skal frivilligheten kobles til antall bosettinger, og ikke til hvem kommunen skal bosette. Det bør generelt sett ikke være rom for «forhandlinger» om bosetting av enkeltpersoner. En bør her skille mellom det generelle bosettingsarbeidet og bosetting av ressurskrevende personer og enslige mindreårige. Ved bosetting av personer med særskilte behov vil det være nødvendig med tettere dialog med kommunene enn ved generelle bosettinger, mener forskerne.


Effektivisering i alle faser
Evalueringen som har ført til rapporten "Tidsbruken i bosettingsarbeidet - En studie av prosessen fra positivt vedtak til bosetting" har søkt å gi svar på hvordan en kan effektivisere prosessene i bosettingsarbeidet, fortrinnsvis uten at kommuners selvråderett reduseres. Gjennomgang av de ulike prosessene har vist at det i alle faser av bosettingsarbeidet er mulig å gjennomføre tiltak som kan føre til mer effektivitet og bedre kvalitet, noe som samlet vil føre til reduksjon i tidsbruken.

 
Viktige stikkord for å sikre et mer effektivt bosettingsarbeid er blant annet knyttet til:
  1. Mer forpliktende og konkretisert samarbeid mellom Integrerings- og mangfoldadirektoratet (IMDi) og kommuner gjennom ytterligere bruk av samarbeidsavtaler.
  2. Tydeligere rutiner.
  3. Tettere dialog og samarbeid mellom alle instanser.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning