Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation Links- Mangler politisk vilje til å gi ungdom i barnevernet noe å takke for som unge voksne

- Mangler politisk vilje til å gi ungdom i barnevernet noe å takke for som unge voksne 

​​​​Over 13 000 har signert oppropet «Si JA til å gi barnevernsbarn rett til hjelp etter 18 år​». Oppropet fra Fellesorganisasjonen (FO) og Landsforeningen for Barnevernsbarn (LFB) går rett inn i temaet for Veronika Paulsens PhD-avhandling Overgangen til voksenlivet for ungdom i barnevernet. 

31.08.2018 13:45   |   MeraMedia/NTNU Samfunnsforskning

 

​Oppropet og den tilknyttede kampanjen #takkmamma og #takkpappa retter søkelyset mot en gruppe som går glipp av hjelp som de fleste unge mottar uten å tenke over det.

Veronika Paulsen, som leder forskningsprosjektet Ettervern – en god overgang til voksenlivet? på oppdrag for Buf.dir, viser til at ungdommer på 18 år vanligvis vil veksle mellom å klare seg selv og få støtte hjemmefra, men at overgangen blir brå og vanskelig for mange ungdommer som går ut av barnevernet. I likhet med organisasjonene bak det pågående oppropet, mener forskeren at oppfølging etter 18 år, såkalt ettervern, må lovfestes fram til 25 års alder.


For lettvint for kommunene å kunne svikte

– Rettighetsfesting i seg selv bidrar ikke nødvendigvis til at praksisen endres med det første. Men det kan bidra til at det blir oppmerksomhet om ettervern og at det prioriteres høyere. Det kan også bidra til at ungdom lettere takker ja til et tilbud om ettervern. For noen kan det føles mer naturlig og gi dem mindre følelse av å være til bry når de faktisk har rett på dette tilbudet, påpeker Veronika.

Barnevernet har plikt til å vurdere behovet for ettervern, men tilbudet er altså ikke rettighetsfestet.  Veronika Paulsen framholder at det derfor er for lett for kommunene å ikke tilby ettervern.


Hjelp i overgangen har vært nedprioritert

Mange ungdommer må flytte ut av barnevernsinstitusjonen eller fra fosterforeldre når de blir myndige.  Tall fra SSB viser at ytterst få får tiltak etter at de er 20 år, noe som kan ha sammenheng med Bufetats refusjonsordning. Aldersgrensen for dekning av kommunenes tiltaksutgifter er 20 år.

– Det har generelt vært lite satsing på ettervern fra myndighetenes side. Det er mangel på politisk vilje til å hjelpe disse ungdommene med overgangen til voksenliv. Det ble tydelig da forslaget til ny barnevernlov ble lagt frem i 2016. Der var ikke engang oppfølging av ungdom mellom 18-23 år et tema. I tillegg er et tydelig signal at barnevernloven nå har blitt en rettighetslov, uten at de som er over 18 får den samme rettigheten. Det er oppsiktsvekkende, med tanke på at annen ungdom får støtte hjemmefra langt inn i voksenlivet, sier Veronika.


I dagens norske samfunn støtter familier sine ungdommer lenge. Det er snakk om behov for både praktisk, økonomisk og følelsesmessig støtte i mange år, skriver Elisabeth Back-Hansen, Inger Oterholm, Jan Storø og Veronika Paulsen i kronikken Endelig ettervern for barnevernsbarn? Unge voksne har mye å takke sin mamma og pappa for. De unge som har bakgrunn i barnevernet bør også ha noen å takke i hverdagen som ung voksen.

 

Les hele oppropet her: https://www.opprop.net/takkmamma

Veronika er intervjuet om saken i Fontene. Les artikkelen her: http://fontene.no/nyheter/forsker--det-er-for-lett-for-barnevernet-a-ikke-tilby-ettervern-6.47.574497.a4bbf027fd

​ 


KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning