Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksNy rapport: Asylsøkeres rett til å ta arbeid

Ny rapport: Asylsøkeres rett til å ta arbeid 

Denne rapporten, som er skrevet på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI), fokuserer på asylsøkeres rett til å ta arbeid.

14.12.2011 00:00   |   Ole Einar Marken

 

​I januar 2009 innførte norske myndigheter nye krav om at asylsøkere som hovedregel må kunne dokumentere sin identitet med gyldig reisedokument som vilkår for innvilgelse av rett til å ta arbeid. Målsetningen med de nye kravene var å gjøre Norge mindre attraktivt for asylsøkere uten beskyttelsesbehov som kommer til Norge for å arbeide, samt å få flere asylsøkere til å dokumentere egen identitet.
 
I denne rapporten ser vi på konsekvenser av innstrammingen i dokumentasjonskravet på ankomsttall, fremlegging av dokumentasjon, returer og uttransporteringsarbeid, situasjonen i mottakene og asylsøkeres integrering. Det er kun rett til å arbeide mens asylsøknaden behandles som evalueres i denne rapporten, og ikke mulighet for arbeid etter at det er gitt endelig avslag på asylsøknaden.
 
Noen stikkord fra sammendraget i rapporten:
  • Våre data indikerer at innstrammingen i ID-kravet har ført til at klart færre asylsøkere innvilges midlertidig arbeidstillatelse.
  • Innstrammingen har ikke ført til at flere realitetsbehandlede asylsøkere dokumenterer sin identitet.
  • Det er lite som tyder på at innstrammingen motiverer asylsøkere til å fremskaffe dokumenter.
  • Det er videre lite som tyder på at variasjoner i asylsøkertilstrømmingen påvirkes av innstrammingen i dokumentasjonskravet.
  • Det ser samlet ut til at innstrammingen i dokumentasjonskravet ikke virker etter hensikten.
Rapporten er skrevet av Marko Valenta og Kristin Thorshaug, i samarbeid med Kurt Elvegård og Gry Mette Haugen, ved enheten Mangfold og inkludering.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning