Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksNy kunnskap for mer effektivt globalt forskningssamarbeid

Ny kunnskap for mer effektivt globalt forskningssamarbeid 

Verden står foran utfordringer som bare kan løses hvis globale aktører samarbeider i forskningsprosjekter der alle parter har felles interesse av suksess. I sin ferske ph.d.-avhandling undersøker Knut Fossum hvordan slike prosjekter kan fungere best mulig

13.02.2020 10:00   |   NTNU Samfunnsforskning/ MeraMedia

 

​- Diversitet gjør oss i stand til å løse problemer vi ellers ikke ville løst. Men å jobbe på denne måten innfører også en rekke utfordringer, forklarer Knut Fossum​, som nylig forsvarte avhandlingen "Global Collaborative Research Projects – Exploring scenario development".  I sin forskning har han undersøkt hva utfordringene er, sett på hvordan vi kan løse dem, og vurdert om såkalt scenarioutvikling er et nyttig redskap i denne sammenheng.

Globalt arbeid, prosjektarbeid, samarbeid og forskning og har hver for seg innebygde utfordringer. I Fossums avhandling har alle disse blitt samlet på ett bord. Hva må man ta høyde for og hensyn til i planleggingen av et prosjekt hvor alle disse faktorene spiller inn – samtidig? Målet er å skape en bedre forståelse for de ulike utfordringer som må løses, og på den måten bidra til at denne typen forskningsprosjekter kan planlegges bedre med hensyn til tidsbruk, ressursbruk og forventning til resultatet.


Delutfordringene

I et globalt samarbeid kommer partene fra forskjellige kulturer, har ulike morsmål, har bakgrunn i ulike bedriftskulturer eller fagkulturer og kan befinne seg i ulike tidssoner. Det har åpenbare praktiske konsekvenser, men kan også ha betydning for eksempel for forståelsen av suksesskriterier og bruken av intuitive prosjektprosesser. Å styre et slikt samarbeid er krevende. Når det skjer i prosjektform, definert som et midlertidig arbeid med tanke på å produsere et spesifikt resultat, kommer en del tilleggsutfordringer som ledelsen må være klar over.

Tilleggsutfordringer må man også forvente i samarbeid der partene har det vi på norsk kan kalle felles eierskap. Et samarbeid som beskrevet i det engelske ordet «collaboration» er noe mer enn det vi legger i «cooperation». Dette samarbeidet forutsetter en felles interesse av et vellykket resultat. Den siste delutfordringen handler om forskingens natur, som er å arbeide mot et sluttprodukt du ikke kjenner. Dette krever at ledelsen er ekstra bevisst på at prosessen faktisk bidrar til å styre hva produktet blir.

 

Scenarioutvikling

- Vi kan skape mer hvis vi jobber smartere og tar bedre beslutninger, sier Knut Fossum, som har hands-on erfaring fra komplekse prosjektmiljø og globalt og prosjektbasert forskningssamarbeid fra CIRiS – Senter for tverrfaglig forskning i rommet, der han leder fagfeltet «operasjoner».

Hva baserer man så beslutningene på? Én mulig metode er å utarbeide ulike scenarier. Fossum har utarbeidet en modell som skal gjøre det lettere å sikre at scenariene som blir utviklet faktisk er til nytte for det spesifikke prosjektet.

Forskningen hans avdekker at scenarioutvikling er et fornuftig verktøy i enkelte sammenhenger, og da særlig i sammenheng med å strukturere intuitive beslutninger, eller det vi kn akalle magefølelse. I andre sammenhenger, for eksempel ved iterative prosesser, der man utfører gjentagelser for å stadig oppnå forbedringer, er scenarioutvikling et mindre egnet planleggingsverktøy.

 

Tilpasset framtidens virkelighet

- EU legger i økende grad til grunn at alle forskningsprosjekter skal være globalt samarbeid, der partene har felles interesse av et vellykket resultat. Dette er den typen prosjekt som skal til for å skape den nye kunnskap verden trenger nå. Men skal vi få utnyttet arbeidsformens fulle potensial, må vi utvikle vår kunnskap om hvordan slikt arbeid best kan struktureres og ledes, fastslår Knut Fossum.

Hans doktorgrad, avlagt ved NTNUs Institutt for maskinteknikk og produksjon, er et solid bidrag i så måte. ​

 

Ta kontakt med Knut Fossum​ for mer informasjon.


Vi legger ut en lenke til avhandlingen Global Collaborative Research Projects – Exploring scenario development så snart denne er digitalt tilgjengelig.


KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning