Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksNy håndbok skal hjelpe norsk industri med å dele overskuddsvarme

Ny håndbok skal hjelpe norsk industri med å dele overskuddsvarme 

​Forskningssenter HighEFF, med kraftige bidrag fra våre forskere Catharina Lindheim og Lucia Liste Munõz, lanserer en ny håndbok for å hjelpe norsk industri å inngå ressursdeling- og energidelingssamarbeid. Håndboka gir norsk industri et veikart for etableringen av slike samarbeid, med et mål om å flytte fokuset vekk fra barrierer og utfordringer, og mot muligheter.

22.06.2021 00:00   |   Vegard Smevoll, NTNU Samfunnsforskning / Pressemelding SINTEF

 

Overskuddsvarme er et biprodukt av mange industriprosesser, og industrien forsøker ofte å finne måter å bruke den internt for å øke energieffektiviteten.

Når dette er umulig går ofte overskuddsvarmen til spille, ubrukt. En bedre løsning, fra et miljøperspektiv, er å finne en annen virksomhet som trenger denne ekstravarmen, og etablere et samarbeid.

Et veikart for industrien
Faktorene som står i veien for slike samarbeid har blitt nøye forsket på av tidligere studier. Denne håndboken utforsker derimot nye ideer og elementer som kan inkluderes i energidelingssamarbeider – som alternative forretningsmodeller, kontraktselementer og verdiskapende alternativer utover tradisjonelt kjøp og salg av overskuddsenergi. 

Det er NTNU Samfunnsforsknings Catharina Lindheim og Lucie Liste Munõz som har jobbet med håndboka sammen med SINTEFs Ingrid Claussen. 

Resource and Energy Collaborations – a Handbook er helt gratis og tilgjengelig for nedlasting her.

Du kan også lese mer om håndboka på SINTEFs blogg.

- HighEFFs ambisjon er å redusere industriens spesifikke energiforbruk og utslipp av klimagasser, og øke verdiskapning, sier senterleder Petter Røkke.

- Senteret har i stor grad prøvd å finne løsninger på teknologiske utfordringer, men vi har også studert andre barrierer og muliggjørelser som forretningsmodeller, juridiske spørsmål og samfunnsutfordringer. Håndboka vi lanserer nå fra NTNU Samfunnsforskning AS (som er partner i HighEFF) viser et veikart som jeg håper vil øke mulighetene for etableringen av energieffektiviseringstiltak i norsk industri, sier Røkke.

HighEFF er finansiert av industrien og det offentlige, gjennom Forskningsrådets ordning Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

For mer informasjon, kontakt: 
Catharina Lindheim, forsker 2
Catharina Lindheim (1).jpg
catharina.lindheim@samforsk.no
Telefon: 920 27 879 ​ ​

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning