Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksNordisk nettverksamling i Trondheim

Nordisk nettverksamling i Trondheim 

​Forskere fra Finland, Danmark, Sverige og Norge brukte to maidager på dele kunnskap og planlegge samarbeid da NTNU Samfunnsforskning var vertskap for det årlige nettverksmøtet til Nordic Research Network on Care Leavers' Transition to Adulthood (NRT).

25.05.2018 14:30   |   NTNU Samfunnsforskning/GKM

 

- Dette nettverket har vært aktivt i mange år, og vi samarbeider også mellom møtene, forteller Veronica Paulsen​, som har skrevet doktoravhandling om temaet som samler forskerne: Overgang til voksenlivet for ungdom i barnevernet. 

Et nordisk fagnettverk er nyttig fordi velferdsmodellene i de nordiske landene er sammenlignbare.

- Vi er ikke så mange som forsker på akkurat dette, så et nettverk på tvers av landene gjør ​at vi står sterkere faglig sett. Det er også først og fremst gjennom dette nettverket av vi norske som forsker på feltet møtes. Vi presenterer arbeid og artikler og diskuterer forskning og mulig samarbeid, forteller Veronika.

De ulike nordiske landene har noe ulik lovgivning på feltet om ettervern, men praksisen er så å si den samme.

- Det får meg til å spørre meg om den norske lovgivningen egentlig har noen betydning, uttalte Jan Storø fra OsloMet, da han presenterte en sammenligning mellom de svenske og norske  støtteordningene for unge voksne med behov for ettervern. Han pekte på at den nordiske velferdsmodellen følger store generelle linjer, og er sterkt familieorientert. Dette fungerer for de fleste, men små grupper faller utenfor. Det kan virke som at det mangler bevissthet rundt hvor mye nordiske familier faktisk gir av praktisk, sosial, emosjonell og økonomisk støtte til familiens unge voksne.

- Å gå over til voksenlivet i et system og ikke i en familie gjør overgangen brå og lite fleksibel, påpeker Veronika Paulsen. 

​Forskerne som var samlet i Trondheim denne uka er samstemte i at vi på denne måten ivaretar ungdom i barnevernet for dårlig ved overgangen til voksenlivet. Det gode, generelle sikkerhetsnettet som velferdsmodellen utgjør, må suppleres med spesielle tiltak for denne sårbare gruppen.​

Sammen med Ingrid Höjer og Anna Melke, er Veronika Paulsen redaktør for en kommende spesialutgave av Nordic Social Work Research: "Leaving Care in the Nordic Countries". 

nordisk nettverk barnevern.jpg

Foto: Guro Kulset Merakerås​​

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning