Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation Links- Ned med ventetida

- Ned med ventetida 

​Gammelt budskap, men fortsatt er det ikke gjort nok for å få ned ventetida på behandling av asylsøknader i Norge, mener Gunnar Berge som tirsdag åpnet dagskonferansen "Asylsøker - i velferdsstatens venterom".

16.05.2012 12:15   |   Ole Einar Marken

 

Og Berge får støtte av blant andre professor ved NTNU og forskningssjef ved NTNU Samfunnsforskning Berit Berg:

- Fra flukt, via asylintervju, behandlingstid, eventuell klagebehandling og fram til bosetting eller avslag, går det for lang tid. Enda verre blir det når saken på flere steder i prosessen blir liggende i en skuff i perioder.

For både Berge, Berg og flere av foredragsholderne på dagskonferansen påpeker at usikkerheten som preger asylsøkerne mens de går og venter på svar kan være svært mentalt belastende.

Berg illustrerer blant annet med dette sitatet fra en asylsøker som er henten fra rapporten "Mellom håp og lengsel" (Lauritsen og Berg, 1999):

"Når man tenker så mye, kan man bli syk. Min far fikk sykdom i hodet. Moren min har samme problem. Jeg kan ikke sove. Jeg tenker på om vi kommer til å bli i Norge eller ikke. Jeg tenker at kanskje får vi svar i morgen...Det tar så lang tid å bestemme hvem som skal få bli i Norge. Folk blir nervøse. Det er jeg også. Det er vanskelig å gå på skole på grunn av dette.

Det er rett og slett mental tortur å vente så lenge på svar. Det er helt forferdelig. Konsekvensene av en slik tilstand kan føre til mye. Man kan bryte sammen eller få selvmordstanker."


- Dobbeltmoral
Gunnar Berge leder Mottaksutvalget, som også blir kalt Berge-utvalget, som ble opprettet høsten 2009. Berge er også kjent for blant annet å ha vært finansminister, kommunalminister, oljedirektør og leder av Nobel-komiteen. Han mener han ser dobbelmoralt en rekke steder rundt omkring i kommunenorge:

- Det mest effektive enkelttiltak innenfor asylpolitikken, uten sammenligning, er sannsynligvis å korte ned på ventetida på behandlingen av asylsøknaden. Mange andre har også sagt dette, men i praksis har alle forslag fått en motsatt effekt. Søknadsprosessen blir bare mer omstendig og tar lengre tid. Paradokset er at politikerne peker ut en klar retning, og så starter vi å spasere motsatt vei.

- En annen årsak til at folk blir værende lenge i mottak er dobbeltmoral i kommunene. På den ene siden ropes det om inhuman asylpolitkk overfor politikerne, mens man ikke vil ta ansvar for å tilrettelegging for bosetting i kommunene.

Berit Berg beskriver et vanlig hendelsesforløp når det skal opprettes et asylmottak i en kommune:

- Nabolaget er i starten svært skepsise, uten grunn. Så kommer mottaket, og etter hvert ender det med at alle slår ring rundt det.


Vil ha permanente plasser
Berge-utvalget har også sett på hvordan asylpolitikken er i andre land, og utvalgslederen har mye godt å si om situasjonen i Norge:

- Vi har, og har hatt, et mottakssystem vi kan være bekjent av i forhold til andre land. Vi har et apparat som fungerer ganske bra, men selvfølgelig har vi rom for fobedringer, uten at vi snakker om drastiske omlegninger, sier Berge, som også vil fjerne
midlertidstatusen for utvalget.

- Å redusere manglende forutsigbarhet på et felt der det skjer store endringer over tid, er en oppgave vi ikke blir ferdig med. Dette er en permanent oppgave med store variasjoner.

Det er ikke bare utvalget han vi ha permanent:

- Et av utvalgets forslag er å innføre et visst antall permanente plasser på permanente mottak. Det er kun ett år det har vært behov for mindre enn 4000 plasser, så det er ingen fare for overkapasitet ved å gjøre for eksempel et slikt antall permanent.

En utfordringen er at antall innvandrere som kommer til Norge varierer mye fra år til år. Med disse svingningene blir det opprettet og lagt ned mottak.


Stor interesse
Dagskonferansen fanget stor oppmerksom. Omtrent 200 personer fant veien til Dragvoll tirsdag 15. mai 2012.

Foruten Berge og Berg, var også disse på talerstolen og snakket om følgende temaer:

  • Vigdis Vevstad (Dr.juris): Sårbare asylsøkere - identifisering og oppfølging.
  • Ann-Magritt Austenå (generalsekretær i NOAS): Informasjon og rådgivning i mottak.
  • Eli Glader (billedkunstner): "Asylum" - kortfilmer fra asylmottak: De som venter. Stemmer fra venterommet.
  • Kirsten Lauritsen (førstelektor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag): Barn i mottak.
  • Marko Valenta (førsteamanuensis, NTNU): Asylsystemet - internasjonale trender.
  • Frode Forfang (konstituert direktør, UDI): Nasjonale utfordringer i arbeidet med asylsøkere.

Konferansen ble avsluttet med paneldebatt.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning