Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksNRK med artikkelserie om utviklingshemmedes overgang fra skole til jobb

NRK med artikkelserie om utviklingshemmedes overgang fra skole til jobb 

​​NRK har skrevet en rekke saker om utviklingshemmede i og etter videregående skole. Artiklene belyser den vanskelige situasjonen ungdommene og deres foreldre havner i når en mangelfull skolegang er ferdig og få dører står åpne i arbeidslivet. 

21.06.2018 13:40   |   MeraMedia/NTNU Samfunnsforskning

 

Vår rapport Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming som ble overlevert oppdragsgiver Utdanningsdirektoratet​ vde årsskiftet, er grundig referert til i NRKs saker, og Christian Wendelborg er en sentral kilde.

Tomt etter videregående

NRK Telemark skriver om Mathias Weitemeyer, en 19-åring med Downs syndrom. Etter fire år på videregående har han ikke noe annet tilbud som venter enn kaffe med mamma. Hun, på sin side, må ta permisjon fra jobb for at sønnen skal ha noen å være sammen med om dagene.

50 prosent av utviklingshemmet ungdom (under 26) som er ferdig på skolen, har ingenting å gjøre.

– Det er katastrofalt. Det er et system som overhodet ikke fungerer, uttaler Jens Petter Gitlesen, leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede til NRK.

Les saken om manglende tilbud etter skolegang her

 

Vanskelig å få innpass i arbeidslivet

I Rogaland har NRK møtt Anna Haugland (24), som med mild form for utviklinghemming sitter hjemme og lengter etter å delta i arbeidslivet.

Christian Wendelborg peker på at samfunnet har et holdningsproblem.

– Vi har ikke forventninger om at de har noe å bidra med i et moderne arbeidsliv. Det gjør det jo vanskelig for folk med en utviklingshemning å komme seg inn i arbeidslivet.

Til NRK påpeker han at vi bryter ned fordommer og barrierer til arbeidslivet hvis vi skaffer oss kunnskap og kjennskap til utviklingshemmede.  Det vil gjøre noe med holdningene våre.

– Trenden har i alle år vært at vi forventer hardtarbeidende og produktive ansatte på arbeidsplassen. Personer med særskilte utfordringer passer ikke inn i det bildet. Vi må derfor gå i oss selv og se hvilket viktig bidrag også utviklingshemmede kan gi.

Les saken om et for trangt nåløye inn til arbeidslivet her

 

For dårlig tilrettelegging på skolen

NRK Troms har tatt for seg tilbudet de utviklingshemmede får mens de går på skolen, og om dette tilbudet er hensiktsmessig gitt at målet er å få elevene ut i arbeidslivet.

81 prosent av utviklingshemmede 18- og 19-åringer er innvilget uføretrygd, mens tallet øker til 99 prosent for de som er 26 år og eldre.

– Ofte ser vi at ambisjonsnivået for undervisningen som blir gitt blir lagt lavt, slik at psykisk utviklingshemmede ikke får utnyttet potensialet de har, sier Christian Wendelborg.

Dette stemmer godt over ens med erfaringene til familien Engen Andresen som vi møter i NRKs artikkel. Rektor på skolen der deres sønn Jon gikk mat- og restaurantfag innrømmer at undervisningen ikke har vært godt nok tilrettelagt.

– Ressursene til de utviklingshemmede blir ikke utnyttet godt nok, dermed blir de mer kvalifisert til et kommunalt dagtilbud eller et liv på trygd, sier Wendelborg til NRK.

Han mener at det finnes mange eksempler på at fylkeskommunene ikke gir utdanning ut fra et hensyn til elevens forutsetninger for å lære.

– 30 prosent av de psykisk utviklingshemmede går på studiespesialiserende linje, selv om ingen av dem skal videre på høyskole eller universitet etterpå. Ofte er det nok et økonomisk motiv, for det er færre timer i studiespesialiserende program enn yrkesfaglig program, sier han.

Les saken om sviktende tilrettelegging i skolen her

Foto: Erland Knudsen/NRK


KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning