Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksNAPHA skal ansette ny faglig rådgiver

NAPHA skal ansette ny faglig rådgiver 

​Avdelingen ser etter deg som har erfaring med å være bruker av psykiske helsetjenester, og som har bidratt med brukerkunnskap i tjenesteutvikling. 

25.10.2021 00:00   |   Vegard Smevoll, NTNU Samfunnsforskning

 

​Denne kompetansen ønsker NAPHA skal bidra til å styrke arbeidet med brukermedvirkning eksternt og internt.

NAPHA ønsker en medarbeider som kan bidra til å utvikle opplærings- og veiledningsmateriell om brukermedvirkning i samarbeid med senterets kommunikasjonsrådgivere.

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) er organisert som en avdeling under NTNU Samfunnsforskning AS og er finansiert av Helsedirektoratet.

Avdelingen har lokaler like ved Peter Egges plass i sentrum av Trondheim.

NAPHAs hovedoppgave er å stimulere, understøtte og videreutvikle psykisk helsearbeid for voksne i norske kommuner.

Kunnskapsinnhenting og formidling er helt sentralt.

Ansatte i kommunale psykisk helse- og rustjenester er den primære målgruppa, og de har utstrakt kontakt med praksisfeltet. Per i dag har senteret 28 medarbeidere. NAPHA har et bredt spekter av kompetanse: Undervisning, forskning, behandlingsapparatet, medier og kommunikasjon samt offentlige etater.

Arbeidsoppgavene ved senteret organiseres i prosjekter.

Har du relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, med minimum bachelor, eventuelt brukererfaring kombinert med annen relevant kompetanse, vil NAPHA gjerne høre fra deg.

Søknadsfrist:
 14. november

Les mer og søk på Finn.no her​.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder:

Ellen Hoxmark, epost: ellen.hoxmark@samforsk.no, telefon: 957 76 393

Les mer om NAPHA og senterets aktiviteter på senterets nettside her.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning