Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksNAPHA-lederen om psykisk helse i regjeringserklæringen

NAPHA-lederen om psykisk helse i regjeringserklæringen 

Trond Hatling kommenterer det som er spesielt relevant for vårt fagfelt innenfor psykisk helsearbeid i regjeringeserklæringen Høyre og Frp har lagt fram.

14.10.2013 09:00   |   Ragnhild Krogvig Karlsen

 

​Hatling og hans medarbeidere i Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) har lest Sunnvolden-plattformen regjeringeserklæringen etter at den ble presentert av partene i det kommende regjeringssamarbeidet.

Dette blir spesielt relevant for vårt fagfelt:


Lavterskel og forebygging
Erklæringen legger vekt på at psykisk helse lenge har blitt nedprioritert i helsetjenesten. Behovet for å styrke arbeidet med forebygging og lavterskeltiltak er stort.
 
Vi er enige i dette behovet. Satsninger som Psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester og Rask psykisk helsehjelp, blir eksempler på viktig tidlig innsats. Det samme gjelder å ivareta og bygge ut allerede eksisterende lavterskeltilbud, som for eksempel dagsentre og andre viktige tiltak som vi nå ser er utsatt for nedprioritering, sier Hatling.


Kompetanseløft
Han merker seg spesielt at den nye regjeringen ser de ansatte som helsetjenestens viktigste ressurs og sier den vil gjennomføre et kompetanseløft for å styrke kvaliteten i  kommunehelsetjenesten. I erklæringen står det at Samhandlingsreformen skal sikre god kompetanseoverføring, robuste fagmiljøer og tilstrekkelig kapasitet.
 
- Det er en sammenheng mellom Samhandlingsreformen, som legger mer ansvar over på kommune, og økt kompetanse for å kunne realisere den. Vi jobber med kompetanse og styrking av lokalt psykisk helsearbeid.  Blant annet gjør vi kunnskap tilgjengelig og vi deltar i fagutvikling lokalt, understreker NAPHA-lederen.
 

Del av folkehelsearbeidet
Psykisk helse skal inkluderes som en likeverdig del av folkehelsearbeidet.
 
- Dette punktet er viktig i seg selv fordi psykisk helse er den delen av folkehelsearbeidet som har fått minst oppmerksomhet og prioritet til nå.
 
 
Flere punkter
I kapitlene Helse og omsorg og Kommunal kan du også lese at:
  • For at kommunene skal kunne ivareta sine oppgaver, er det nødvendig med en robust, forutsigbar og god kommuneøkonomi.
  • Regjeringen vil øke kommunenes mulighet til å gi et solid psykisk helsetilbud gjennom den varslede kommunereformen, og gi kommuner som har kapasitet og kompetanse ansvar for distriktpsykiatriske sentre.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning