Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksNår hjemmet blir arbeidsplass
Skjermdump av nettside

Når hjemmet blir arbeidsplass 

Når hjemmet blir arbeidsplass er et forskningsprosjekt der målet er å undersøke og utvikle tjenestene til personer under 67 år som mottar omfattende helse- og sosialtjenester. Det er rettet mot tjenester i hjemmet og gjennomføres i samarbeid med sentrale interessenter som brukere, ansatte og kommuner.

14.12.2015 08:00   |   Ole Einar Marken

 

Hovedmålet med prosjektet er å undersøke og utvikle faglig arbeid i tjenester for personer som trenger omfattende tjenester i hjemmet. Målet er nært knyttet til spørsmål om omsorgskvalitet og livskvalitet for personer med hjelpebehov i en fase av livet der de fleste lever aktive og selvstendige liv. Delmål er å:
  1. Undersøke og utvikle tjenestene i nært samarbeid mellom forskere, utdanning, brukere, fagfolk og kommuner
  2. Fremme klargjøring av, gjensidig forståelse for og utvikling av ulike aktørers perspektiv
  3. Bygge bro og kontakt mellom utdanning og praksis
 
Prosjektet skal fange opp utfordringer og dilemma sett fra perspektivet til både brukere, yrkesutøvere og kommunen. Det er derfor organisert i tre delprosjekt, som representerer de tre synsvinklene:
  • Brukerne – om selvbestemmelse og aktivt voksenliv
  • Omsorg som arbeid – dilemma og utfordringer når en yter omfattende tjenester i andres hjem
  • Kommunal politikk og praksis – kommunenes policy og system for å yte omfattende tjenester

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning