Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksNå skal vi evaluere yrkesfagelevenes lærlingtid

Nå skal vi evaluere yrkesfagelevenes lærlingtid 

​NTNU Samfunnsforskning skal i samarbeid med Institutt for lærerutdanning ved NTNU evaluere lærlingordningen i den videregående skolen i Norge. ​

13.11.2018 00:00   |   Vegard Smevoll, NTNU Samfunnsforskning

 

​Arbeidet, som har fått navnet «Lærling mot 2020», er delt inn i tre i hovedområder: 


1. Systematisere og analysere Lærlingeundersøkelsen.

Lærlingundersøkelsen gjennomføres hvert år, og sendes ut til Lærlinger og lærekandidater som har vært i lære i mer enn 11 måneder per 1. oktober. I Lærlingundersøkelsen får lærlinger si sin mening om lærings- og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen.

NTNU Samfunnsforsknings arbeid innebærer å beskrive og kommentere variasjon og utviklingstrekk på nasjonalt nivå, fylkesnivå og bransjenivå ut fra hva lærlingene svar på Lærlingundersøkelsen. Videre vil vi gjennomføre statistiske analyser av sammenhenger på de ulike nivåene i lys av relevant pedagogisk teori.

2. Validering og utvikling av indikatorer på Skoleporten.

I tillegg til å systematisere og analysere den reviderte Lærlingundersøkelsen skal vi gi forslag til indikatorer som kan brukes i offentlig presentasjon av dataene, på det som heter Skoleporten.

3. Forskning på ulike tema knyttet til læretiden.

Det tredje området NTNU Samfunnsforskning skal jobbe med er å gå i dybden på ulike forskningstema knyttet til Lærlingtiden og fagopplæring i bedrift. Tema som kan være aktuell for framtidig dypdykk er gutter og jenters yrkes- og utdanningsvalg og lærlingenes opplevelse av det markante kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Hvordan opplever kvinnelige lærlinger i tradisjonelle mannsyrker og gutter i tradisjonelle kvinneyrker fagopplæringen i bedrift?

For rammeavtalen har NTNU Samfunnsforskning et tett samarbeid med forskergruppen STYRK (Samarbeid på tvers i yrkesfag (https://www.ntnu.no/ilu/styrk) hvor to av prosjektmedarbeiderne er medlemmer. Forskergruppen STYRK skal fremme kunnskapsutvikling og kvalifisering innenfor yrkesopplæring og yrkesfaglærerutdanning. Gruppen skal utvikle forskningsbasert kunnskap om elever, lærlinger, lærerstudenter, yrkesfaglærere og yrkesfaglærerutdannere og deres kunnskapsutvikling og kvalifisering på ulike arenaer. 

For mer informasjon, kontakt:
Christian Wendelborg, seniorforsker
Christian Wendelborg.jpg
christian.wendelborg@samfunn.ntnu.no
Telefon: 911 06 644

Foto: COLOURBOX og NTNU SAMFUNNSFORSKNING


KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning