Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksNye midler til forskning på havbruk

Nye midler til forskning på havbruk 

​Programstyret for HAVBRUKs programmet i Forskningsrådet har innvilget nye prosjekter og styrket havbruksforskningen med 81 millioner kroner de neste årene. Et av prosjektene som fikk penger er «Sustainable aquaculture – regulation and reputation» (STARR) ved NTNU Samfunnsforskning.

04.02.2014 15:00   |   Heidi Pedersen

 

​Til dette sier prosjektleder Tonje Cecilie Osmundsen:

- STARR bygger på de mange prosjektene vi allerede har hatt innen havbruk de siste årene og gir oss spennende muligheter til å utforske forholdet mellom havbruksnæringen og offentlig regulering, samt media sin presentasjon og vinkling av denne sektoren.
 
Om STARR
Hovedmålet med prosjektet er å oppnå mer kunnskap om havbruksnæringens omdømme, og hvordan samfunnets aksept for havbruksindustri påvirker og påvirkes av gjeldende forskrifter på området.
 
Prosjektgruppa skal:
  • Gjennomføre en grundig kartlegging av diskursen om havbruksnæringen i media
  • Se hvordan diskursen om havbruksnæringen i media påvirker utformingen av gjeldende forskrifter
  • Studere mekanismene for hvordan offentlig tillit og omdømme til havbruksnæringen utvikles
  • Produsere og publisere internasjonalt relevant forskning om hvordan gjeldende forskrifter påvirker og påvirkes av samfunnets oppfatning av havbruksnæringen

 - Vi har med oss dyktige folk fra SINTEF Fiskeri og Havbruk og SINTEF Teknologi, og vi får en stipendiat, Marit Schei Olsen, som vil være sentral gjennom hele prosjektet. Vi har også internasjonale samarbeidspartnere som vi vil jobbe tett med, og i tillegg ønsker vi i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond å bygge på prosjektet med mer spesifikke juridiske problemstillinger, noe vi kan ha gjensidig nytte av, sier Osmunsen.

 
Om tildelingen
Havbruksprogrammets styre behandlet 27. november 123 søknader. Til sammen ble det bevilget 81 millioner kroner til 25 prosjekter: 7 forskerprosjekter, 5 innovasjonsprosjekter, 7 internasjonale prosjekter og 6 postdoktorstipender.

Av de 40 søknadene om forskerprosjekter innvilget programstyret syv prosjekter. To samfunnsfaglige prosjekter ved henholdsvis NTNU samfunnsforskning og IRIS er innenfor temaet sosial bærekraftig utvikling.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning