Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksStilling ledig: Medforsker (20%) i forskningsprosjekt om reduksjon i bruk av tvang i psykisk helsevern

Stilling ledig: Medforsker (20%) i forskningsprosjekt om reduksjon i bruk av tvang i psykisk helsevern 

​NAPHA har ledig 20% stilling som Medforsker over 4 år fra 1. september 2018. Stillingen er tilknyttet prosjektet Hvordan kan vi redusere bruken av tvungent psykisk helsevern overfor personer med alvorlig psykiske vansker? som er finansiert av Norges forskingsråds HELSEVEL program. Det ledes av Akershus universitetssykehus i samarbeid med NAPHA og Senter for medisinsk etikk, UiO.

28.05.2018 15:00   |   Ole Einar Marken

 

Bakgrunn til prosjektet: Helsemyndighetene i Norge har satt politiske mål om å redusere bruken av tvang ovenfor personer med alvorlige psykiske lidelser. Tvang er kontroversielt, og det er uklart hvor god overenstemmelse det er mellom de politiske føringene og perspektivene til dem som utsettes for og dem som utøver tvang. Henvisninger til tvungent vern kommer oftest fra fastleger eller andre kommunale tjenester. Derfor trenger vi kunnskap om både kommunale tjenester og spesialisttjenester for å identifisere hvor potensialet for å redusere bruken av tvang ligger. Intervensjoner for å redusere tvangsbruk i sykehus har vist gode resultater internasjonalt. Ingen slik intervensjon har blitt laget eller testet for hverken kommunal setting eller den norske tjenestekonteksten. Prosjektet består av 4 arbeidspakker om variasjon i bruk av tvungent vern og potensialet for å redusere bruk av tvungent vern.

 

Medforskeren vil være del av forskergruppen og skal bringe brukerperspektivet inn i de ulike delene av prosjektet. Medforskeren skal bistå i alle deler av prosjektet, men skal jobbe særlig tett med den delen av prosjektet som skal utvikle og teste en intervensjon på kommunenivå for å redusere antall tvangsinnleggelser og bruk av tvungent vern uten døgn.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i den praktiske planleggingen og gjennomføringen av prosjektet
 • Bidra i utvikling av intervjuguider og annet forskningsmateriell
 • Delta i analyse av data og publisering fra prosjektet
 • Bidra i å utarbeide policy-anbefalinger fra prosjektet
 • Bidra i å identifisere hvordan prosjektets funn kan overføres til praksisfeltet

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant og bearbeidet egenerfaring fra psykisk helsevern og fra tvungent vern
 • Erfaring fra å diskutere perspektiv og erfaringer med andre som har egenerfaring fra psykisk helsevern og tvungent vern, eksempelvis gjennom deltakelse i brukerorganisasjon eller lignende
 • Kjennskap til kvalitative eller kvantitative forskningsmetoder. Anvendt erfaring med slik forskning er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Engelskkunnskaper er en fordel siden mye av forskningslitteraturen er på engelsk

 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å bygge relasjoner til praksisfeltet
 • Energi, pågangsmot og evne til selvstendig arbeid.
 • Effektiv, fleksibel, løsningsorientert.
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig forskerteam.

 

Vi tilbyr:

 • Deltakelse i et kreativt og spennende kompetansemiljø
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse og gruppelivsforsikring
 • Lønn etter avtale

 

Valget av medforsker vil være basert på relevansen av personens brukererfaring samt evne til å reflektere over og kommunisere egne erfaringer effektivt knyttet til planlegging, utforming og implementering av prosjektet.

Vi ønsker en person som blir en aktiv del av vår forskergruppe og det er derfor sterkt ønskelig at aktuelle kandidater bor i nærheten av Oslo eller Trondheim.

 

Aktuelle søkere vil bli intervjuet 25. og 28. juni 2018.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved kontakt til Trond Hatling, trond.hatling@napha.no; tlf. 93028373.  Nærmere opplysninger om NAPHA se www.napha.no

 

Søknaden sendes elektronisk via Jobbnorge.no

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning