Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksMarit Helene Hem ansatt som ny forskningssjef for psykisk helsearbeid

Marit Helene Hem ansatt som ny forskningssjef for psykisk helsearbeid 

NTNU Samfunnsforskning har ambisjon om å styrke og utvikle ny forskningsaktivitet innen psykisk helsearbeid. Nå er Marit Helene Hem ansatt til å lede dette arbeidet, som ny forskningssjef på feltet. 

19.04.2021 00:00   |   Vegard Smevoll, NTNU Samfunnsforskning

 

Hem er i dag ansatt som professor i psykiske helsearbeid ved VID vitenskapelige høgskole.

Hun begynner i den helt nye stillingen hos oss 1. august 2021.

- Forskningssjefen skal utvikle og lede en ny avdeling, men som vil bygge på et samarbeid med øvrige forskningsavdelinger i selskapet og spesielt Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene (NAPHA), sier administrerende direktør Roger Lian i NTNU Samfunnsforskning. 

Forskningsaktiviteten skal innrettes slik at den styrker tjenestetilbudet gjennom samarbeid med kommunesektoren og hvor tjenesteutvikling skjer underveis.

Forskningen skal ha et bruker-, mestrings- og folkehelsefokus i tråd med nasjonale føringer for utvikling av tjenestetilbudet.

- Marit Helene Hem har en svært relevant bakgrunn for å fylle denne rollen hos oss, og tilfører en dybdekompetanse på etikk i møte med brukere og deres familier.  Kunnskap om etiske dilemmaer og etisk bevissthet hos tjenesteutøvere er viktig for videre utvikling av det kommunale psykiske helsearbeidet, sier Lian.

NTNU Samfunnsforskning utredet i 2020 grunnlaget for å utvikle en sterkere forskningsaktivitet rettet inn mot psykisk helsearbeid basert på at NAPHA er en avdeling i selskapet.

NAPHA samarbeider allerede med flere forskningsmiljøer ulike steder i landet, og har et unikt utgangspunkt som nasjonalt kompetansesenter med bred og sterk kontaktflate mot kommunene i Norge. Det tette samspillet med kommunene som tjenesteutøvere i psykisk helsearbeid, gjør at NAPHA anses som en viktig samarbeidspartner for eksterne forskningsmiljøer.

Den bruker- og tjenestenære innsikten NAPHA har, representerer et viktig potensial for utvikling av forskningsprosjekter med høy nytteverdi for samfunnet. Dette ønsker NTNU Samfunnsforskning å nyttiggjøre ved å etablere en ny avdeling.

- Med denne satsingen, og gjennom å utvikle gode samarbeid med andre forskningsmiljøer, håper vi å styrke den nasjonale forskningskapasiteten rettet inn mot psykisk helsearbeid i kommunene, sier Lian. Marit Helene Hem har en sterk motivasjon, et solid faglig fundament og gode nasjonale og internasjonale nettverk til å bidra med dette, sier Roger Lian.

Hems sterke CV 
Marit Helene Hem har professorkompetanse i psykisk helsearbeid, er psykiatrisk sykepleier med doktorgrad (PhD) fra Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun har vært tilknyttet Senter for medisinsk etikk ved UiO i en årrekke, og har gjennom Scientia Fellows hatt forskningsopphold ved VU University Medical Center i Amsterdam. Hennes forskning har handlet om krenkelser og tvang i psykisk helsevern, der perspektivene til både pasienter, pårørende og helsepersonell har blitt løftet opp. De siste årene har hennes forskning hatt et særlig fokus på systematisk etikkarbeid i de psykiske helsetjenestene.

Hennes samlede kunnskapsutvikling kan deles inn i tre områder: 1. Teori- og verdigrunnlaget i psykisk helsearbeid, 2. Etikk og systematisk etikkarbeid i de psykiske helsetjenestene og 3. Familieinvolvering i de psykiske helsetjenestene.

Hun har publisert sin forskning i anerkjente internasjonale og nasjonale tidsskrift og har vært medredaktør og forfatter av flere lærebøker innen feltet.

Spørsmål? Ta kontakt med administrerende direktør Roger Lian:
telefon: 478 67 475 
epost: roger.lian@samforsk.no

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning