Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation Links- Mangfold kan gi mange fordeler i HMS-arbeid

- Mangfold kan gi mange fordeler i HMS-arbeid 

​Mangfold bidrar både til økt kreativitet, og bedre og mer effektiv problemløsning i organisasjoner, ifølge sosialantropolog og forsker Kristin Mauseth Vikland.

29.03.2011 15:35   |   Ole Einar Marken

 

​- Det er fordi man får flere perspektiver inn i prosessen, ulike mennesker ser ulike sider ved samme sak. Mangfold reduserer også faren for overforenkling, og bidrar til at flerere relevante momenter blir fanget opp, forklarer Mauseth Vikland i et intervju med Everybody, internmagasinet til GDF SUEZ E&P Norge AS.

Der har forskeren ved avdelingen Studio Apertura ved NTNU Samfunnsforskning hatt i oppdrag å lede et prosjekt som handler om å hjelpe GDF SUEZ med å bygge en organisasjonskultur med helse, miljø og sikkerhet (HMS) som fundament.

Forskerne har fått i oppdrag å sikre at potensialet som ligger i GDF SUEZ's mangfold utnyttes, for mangfold i seg selv har ingen verdi. Det kan gjøres ved å være et ”Collaborative Community”.
– I et Collaborative Community arbeider individene og kollektivet sammen mot felles mål. Man får belønning gjennom deltakelse, og det er god samhandling mellom de ulike nivåene i organisasjonen. For å få til alt dette, kreves det åpenhet, lojalitet, ’’drive’’ og teamarbeid. Samtidig er det viktig at de uttalte verdiene etterleves og at de ansatte har en høy etisk standard, forteller Mauseth Vikland.
 
Å utvikle og styrke organisasjonen som et Collaborative Community krever imidlertid at noen tar tak i det:
– Ord kan bli veldig abstrakte. Det gjelder å få problemstillingene ned på et konkret nivå og fylle ordene med handling. Det er ikke nok med powerpointpresentasjoner av en modell. Hvordan skal vi utøve ledelse for å dra nytte av mangfoldet? Og hva er sammenhengen mellom HMS og organisasjonskultur? Folk må få mulighet til å lære gjennom øvelse. Organisasjonen skal ha takhøyde, og man skal kunne si sin hjertens mening. Og det er viktig å ikke tolke motsatte synspunkter som opposisjon, påpeker forskeren.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning