Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksMange fordeler med å ansette folk med innvandrerbakgrunn

Mange fordeler med å ansette folk med innvandrerbakgrunn 

Det mener det store flertallet av ansatte ved Hero Norges asylmottak, viser en ny rapport fra NTNU Samfunnsforskning. Der er forskerne Marko Valenta og Kristin Thorshaug, ved avdelingen Mangfold og inkludering, som har utført undersøkelsene.

29.03.2011 12:55   |   Ole Einar Marken

 

​Forskerne Marko Valenta og Kristin Thorshaug, ved avdelingen Mangfold og inkludering, forteller at rapporten de nylig har utgitt indikerer at det finnes en klar holdning i Hero Norges asylmottak om at ansatte med innvandrerbakgrunn bidrar til mottaksdriften på en positiv måte.
 
- Det store flertallet ansatte mener at det er mange fordeler ved å ha ansatte med innvandrerbakgrunn. Ansatte med innvandrerbakgrunn utgjør med sine migrasjonserfaringer, språkkunnskaper og erfaringer med å bo i mottak en klar ressurs på mottakene. De bidrar med tilleggsperspektiver i faglige samtaler og de er en berikelse for arbeidsmiljøet, skriver fortfatterne.
Når det gjelder rekrutteringsaspektet i mangfoldsarbeidet, gjenstår det å oppnå en mer balansert spredning på tvers av stillinger i mottakene.
 
Denne rapporten viser også at selv om ansatte med innvandrerbakgrunn er klart underrepresenterte i sentrale stillinger på mottakene, er det flere ansatte som er usikre eller negative til hvorvidt det bør være flere ansatte med innvandrerbakgrunn i disse stillingene.
 
- Våre funn tilsier at det er svært viktig å inkludere det mestringsorienterte fokuset i mangfoldsarbeidet som gjøres på mottakene, det vil si perspektivene som vil bidra til overbevise ansatte om at utfordringene som minoritetsansatte møter i hverdagen kan mestres. Dette fokuset vil bidra til at ansatte på en mer realistisk måte ser hva slags kompetanse som må til for at en skal kunne fungere i sentrale stillinger på mottakene, formidler Thorshaug og Valenta.
 
Kirsti Indrebø har også vær tilknyttet prosjektet. Hun har samlet inn deler av datamaterialet som rapporten bygger på.
 
 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning