Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksLyser ut 3 masterstipend

Lyser ut 3 masterstipend 

Skal du skrive masteroppgave som handler om barnevern, funksjonshemming, minoritetsspørsmål, boligsosiale spørsmål eller utdanning – eller kombinasjonen av disse områdene?

25.05.2018 14:00   |   Mangfold og inkludering

 

NTNU Samfunnsforskning, avdeling Mangfold og inkludering lyser ut inntil 3 masterstipend for studieåret 2018-19. Stipendet er på 30.000 kroner.

Oppgaven må ha relevans for temaer som ligger innenfor Mangfold og inkludering sine interesseområder. Stipendet er ikke knyttet til noe spesifikt fagområde, og studenter fra en rekke ulike fag kan komme i betraktning.

Mangfold og inkludering arbeider med spørsmål knyttet til velferdsordninger og inkluderingspolitikk i bred forstand. Målsettingen om inkludering og deltakelse omfatter alle – uansett bakgrunn, forutsetninger og funksjonsevne.

Økt etnisk mangfold og en større bevissthet om de prosesser som bidrar til marginalisering og utestenging, er et viktig utgangspunkt for vår forskning og faglige aktivitet.


Sentrale forskningstema:
  • Funksjonshemming og samfunn
  • Innvandring, integrering og flyktningrelaterte tema
  • Utdanning og skole
  • Barn, familie og barnevern
  • Velferdspolitikk og levekår

Forskergruppen vår representerer en bred samfunnsvitenskapelig kompetanse med bakgrunn i sosiologi, helsevitenskap, sosialt arbeid, funksjonshemming og samfunn, pedagogikk, psykologi, sosialantropologi og filosofi. Se mer om våre publikasjoner og prosjekter her.


For å søke på stipendet må du:
  • Være tatt opp på et masterstudium
  • Legge ved prosjektskisse (3-5 sider) som omhandler masteroppgavens tema, problemstillinger, valg av teori og metode, evt. etiske utfordringer, samt framdriftsplan, navn på veileder og redegjørelse for oppgavens relevans for Mangfold og inkludering
  • Sende inn CV med kontaktinformasjon
  • Legge ved dokumentasjon på avlagte eksamener


Send søknaden til joakim.caspersen@samfunn.ntnu.no

For spørsmål, kontakt Joakim.Caspersen@samfunn.ntnu.no, telefon 990 19 380.
 
Fristen for å søke er fredag 15.06.2018.

Halvparten av stipendet utbetales umiddelbart ved tildeling av stipend, siste halvpart utbetales ved ferdigstilt oppgave. Oppgaven må i utgangspunktet leveres innen normert tid og oppnå karakteren C eller bedre for at siste del av stipendet kan utbetales.  Stipendoppgaver vil bli gjort tilgjengelig på avdelingens nettside.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning