Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation Links- Bør ikke innføre lukkede mottak

- Bør ikke innføre lukkede mottak 

Forskning viser at lukkede mottak har vist seg å fungere dårlig, sier forsker Kurt Elvegård.

08.11.2013 11:50   |   Ole Einar Marken

 

​Her er Elvegårds debattinnlegg som sto på trykk på aftenposten.no 7. november:

 

Så har det altså skjedd igjen: En asylsøker har utøvd vold og denne gangen drept tre personer – under uhyggelige omstendigheter, må man kunne si. En «gal» mann (utlending og asylsøker, så klart) hugger ned uskyldige, det skjedde i en lukket buss, tåken lå ifølge bildene fra åstedet tykt over området, og hjelpen var langt unna. En tragisk sak som dessverre også danner et perfekt scenario for å debattere innstramninger i asylpolitikken.
 
Også skjedde det igjen: Skylddeling og forslag til tiltak dukker opp like raskt som kondolansene. Få asylsøkerne vekk fra landet og går ikke det, så lukk dem inne. Og nå snakker vi ikke om drapspersonene, men om alle asylsøkere med avslag på asylsøknaden sin.
 
Det skjedde også igjen at media slår dette opp på forsidene. Hvorvidt det er riktig kan man kanskje diskutere. Jeg skal ikke ta den debatten, men trekke frem fakta om potensielle «utlendingsdrapsmenn» generelt.
 
 
For det første: De fleste asylsøkere dreper ikke.
 
Tall fra politiet viser at 58 prosent av drapspersonene i 2012 var etnisk norske. Det vil si at resten var ikke-etnisk norske. Det er nokså likt fordelt, men prosentvis er det flere blant de ikke-etnisk norske som begår drap. Tallenes tale er klar der.
 
Vi er også kjent med at det tidvis skjer alvorlige voldsepisoder i asylmottak, og asylsøkertilværelsen er assosiert med en rekke veldokumenterte risikofaktorer for voldsatferd slik som passivitet, traumer, isolasjon og så videre. Det er ingen tvil om risikoen her, men la oss se nærmere på tallene.
 
De siste årene har UDI meldt om at tallet på asylsøkere i mottak ligger rundt ca 16.000 personer, og en undersøkelse fra 2007 om vold i asylmottak viste at 135 personer sto bak totalt 189 innrapporterte tilfeller. Videre fikk i 2012 ca. 4000 asylsøkere vedtak om utvisning. Blant de 31 drapspersonene vi hadde samme år var 14 av dem ikke etnisk norsk. I følge tilgjengelige tall fra politiet vet vi ikke hvor mange av disse som var asylsøkere, og hvor mange igjen som hadde fått endelig avslag på asylsøknad og skulle ut av landet. Vi snakker altså om et fåtall personer.
 
Konklusjonen er at utlendinger – og da også asylsøkere – er overrepresentert i drapsstatistikken og befinner seg i en risikogruppe for voldsatferd, men storparten av asylsøkere er som resten av innbyggerne i Norge, det vil si ikke drapsmenn. Tvert i mot klarer de seg på tross av sine tidligere opplevelser som har gjort at de kom til Norge.
 
 
For det andre viser forskning at lukkede mottak har vist seg å fungere dårlig.
 
Å samle sammen mennesker i allerede pressede situasjoner er å lage en trykkoker. Forskning gjort av kollegene mine her ved NTNU Samfunnsforskning har gjort det klart at de tidligere ventemottakene førte til rusmisbruk, asosial atferd, økende antall konflikter med mer – mye på grunn av forholdene de levde under. Den type mottak viste seg heller ikke å ha noen stor rolle i returarbeidet.
 
Som jeg har vist her kan insentivet for å opprette lukkede mottak også være feil. Selv om én asylsøker dreper, er ikke den selvsagte implikasjonen at nå må vi ha lukkede mottak. Vi bør nok være litt mer edruelige enn som så. Skal vi tro mediaoppslagene om bussdrapene er det andre ting som bør debatteres mer.
 
For øvrig har prosenttallet for antall innbyggere i samfunnet totalt sett som blir utsatt for ulike former for vold ligget på rundt 5 prosent siste årene, i følge Statistisk Sentralbyrå. Dessverre for determinister er det ikke alt som blir verre og verre i samfunnet vårt. Det kan være grunn til å huske på det midt i alt.
 
I enkelte andre områder i verden derimot, er det ingen tvil om at mennesker utsettes for undertrykking, krig, lemlestelse og andre uhyrligheter. Disse er vi både moralsk og gjennom internasjonale avtaler nødt til å hjelpe. At noen få av disse inngår i drapssaker er trist og beklagelig – og selvsagt uakseptabelt – men å lukke alle andre inne bare fordi de har fått avslag på asyl er vel drøyt.
 
Og til alle naive og/eller intetanende der ute: Om dere bare hadde visst hvor mange potensielle voldspersoner og drapspersoner som går rundt blant oss (jeg har både jobbet med tematikken hands-on og gjennom jobben som forsker), ville dere blitt søvnløse. Preventive tiltak er vanskelig tema – ikke minst juridisk – men disse må uansett være på individnivå og ikke gruppenivå.
 
Skal vi stenge alle inne, blir det store institusjoner, og vi vil begynne å ligne land vi ikke ønsker å sammenligne oss med. Noen ganger skjer det dypt tragiske ting, men som regel går det bra. Dette er store og viktige diskusjoner. Det berører blant annet tema som vern mot kriminalitet, grunnleggende menneskerettigheter og rettsprinsippet, men lukkede mottak for alle asylsøkere med avslag bør vi ikke innføre etter min mening.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning