Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksLite kunnskap om samisk kultur

Lite kunnskap om samisk kultur 

Samer er det over hele Norge, men mange holder sin bakgrunn for seg selv. Får de egentlig den helsehjelpen de behøver?

29.11.2016 12:30   |   Anne Kristiansen Rønning, kommunikasjonsrådgiver ved NAPHA

 

Den gamle dama hadde bodd på Tåsen i Oslo siden 1950-tallet. En dag, da hun var langt uti alderdommen, begynte hun å snakke uforståelig.


- Familien trodde hun snakket tull og hentet legen. Men hun snakket språket sitt. Samisk. Hun hadde bare aldri fortalt noen i Oslo at hun var same. Heller ikke de nærmeste, sier Renate Simonsen, sosialantropolog og FoU- rådgiver ved Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS).

Hun forteller at det er mange slike historier.

- Det er en påført skam, som kan gå gjennom flere generasjoner, med de implikasjonene det medfører. Også de helsemessige. Det setter seg både i kroppen og sjela, slår hun fast.  
Uvitenhet hos helsepersonell

- Mange nordmenn, også helsepersonell som møter samiske pasienter, har lite kunnskap om samer og den samiske kulturen. Det sier Frøydis Nystad Nilsen, overlege og enhetsleder for barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved SANKS.

- Det handler om et folk som ble splittet da landegrensene kom. Deler av slekta ble bosatt på hver sin side av grensa.

- Det handler også om eksempler fra fornorskingspolitikken, der et eksempel er at samiske barn ble plassert på internat fra de var seks, sju år gamle, med foreldrene langt unna, sier Nystad Nilsen.


Skammen og sorgen er der fortsatt
Å snakke samisk var forbudt. Barna måtte snakke norsk. Slike internater fantes helt ut i 1970- 1980-tallet.

Fornorskingspolitikken har ført til at mange føler skam ved sin samiske bakgrunn. Og mange lever med en sorg, over det som forsvant. Men det er også mer som har skapt traumer.

- Tyskernes brenning av Finnmark i 1944 rammet samene hardt. Og kårene som reindriftssamene har nå, særlig i de sør- og lulesamiske områdene, er tøffe.

Det er mye som sliter på samene. Mange opplever det som at de er i en evig kamp mot resten av samfunnet, sier psykiateren.


Ser annerledes på sykdom
Samekulturen er annerledes enn den norske på mange måter. Sykdom, for eksempel, handler for mange ennå om noe helt annet enn det legevitenskapen forteller.

- Fremdeles er skjebnetro og ganning levende i samekulturen. Det er ikke rart at vanlig norsk helsepersonell, uten bakgrunn for å forstå den samiske kulturen, sliter i møtet med samiske pasienter, slår Nystad Nilsen fast.

Men det finnes råd.

- Det er derfor vi er her, vi i SANKS, både for veiledning og rådgivning, sier hun.

- Vi er der folk bor
Samiske pasienter fra hele landet kan henvises til SANKS. Helsepersonell fra hele landet kan også ta kontakt med SANKS og få råd og veiledning. Det utadrettede arbeidet er, i tillegg til det kliniske, noe av det viktigste de gjør ved SANKS. Det handler om å informere ikke-samiske helsekolleger på ulike nivå om samisk kulturforståelse.

- Vi tilbyr også pasientbehandling og veileder helsepersonell over landegrensene, gjennom at SANKS har samarbeidsavtale med Regionen Jæmtland Härjedalen i Sverige, og Finnmarkssykehuset har samarbeidsavtale med Lapplandslän, Finland. Den samiske befolkningen bor i fire nasjonalstater, og utfordringen for å få til et kulturtilpasset behandlingstilbud er grenseoverstigende, forklarer psykiateren.


- Ta gjerne kontakt
SANKS sitt nasjonale team har kontor i Tysfjord, Bodø, Snåsa og Oslo.

- Det er der ute, der folk bor, at man kan hjelpe folk mest. Og vi er her, også for de kommunale helsetjenestene. Vi gir veiledning og undervisning, i ulike fagtema med fokus på samisk kulturforståelse. Det er bare å ta kontakt, oppfordrer Nystad Nilsen.

- Mange samer blir ikke møtt på god måte av helsepersonell

Selvmordsbølgen blant unge samer på 1980-tallet førte til at det ble opprettet et psykiatrisk ungdomsteam på stedet i 1994. Teamet hadde særlig fokus på rus- og selvmordsproblematikk. Dette, og opprettelsen av BUP i Karasjok på 1980-tallet ble den spede starten på SANKS, som ble opprettet i 2002.

- Forskning viser at mange samer ikke føler de blir møtt på en god måte av helsevesenet. Helsepersonellet har ikke den kulturforståelsen som må til, påpeker hun.


Sju ansatte med doktorgrad
Ved SANKS har de kompetanse på denne kulturforståelsen. Mange av de ansatte har selv samisk bakgrunn.

- Og forskerne våre kommer stadig med ny kunnskap. Foreløpig har vi sju ansatte med doktorgrad, sier psykiateren.


Kultursensitivitet er alfa og omega
Finnmarksklinikken er også en del av SANKS. Det er en tverrfaglig spesialisert rusbehandling spesiell kompetanse på samiske pasienter.
Pasientene kommer fra hele landet. Enhetsleder Ellen Ingrid Eira forteller hvor viktig det er for de ansatte å ha kultursensitivitet i forhold til det samiske.

- For resultatet av behandlingen av samiske pasienter er det ofte alfa og omega, sier hun.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning