Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksLanserer ny kunnskapsstatus om møter mellom innvandrere og barnevernet

Lanserer ny kunnskapsstatus om møter mellom innvandrere og barnevernet 

Etter at vi i 2007 fikk den første kunnskapsoversikten på feltet, har omfanget av nye publikasjoner gjort at vi nå kan presentere en oppdatert kunnskapsoversikt.

07.10.2014 13:40   |   Ole Einar Marken

 

​Rapporten Møter mellom innvandrere og barnevernet er tilgjengelig for nedlasting på publikasjonssiden. | Direktelenke til pdf
 
Denne kunnskapsstatusen er en del av prosjektet Myter eller realiteter? Møter mellom innvandrere og barnevernet. Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i perioden 2013-2016.
 
Litteraturen som presenteres er basert på brede søk i ulike databaser. I tillegg har vi inkludert erfaringsbasert materiale som formidler «god praksis» og «gode prosesser». Dette materialet har etter vårt skjønn stor betydning når det gjelder å forstå barnevernets møter med ulike minoritetsgrupper. Samlet sett inneholder oversikten derfor både artikler, rapporter, evalueringer, utredninger, doktoravhandlinger, masteroppgaver, bøker og bokkapitler.
 
Fokus på norske erfaringer har vært utgangspunktet for utarbeidingen av denne kunnskapsstatusen. Barnevern må forstås kontekstuelt, og da blir barnevernets rolle i en norsk samfunnsmessig kontekst en  viktig ramme for forståelsen av innvandreres møter med barnevernet. Materialet som presenteres er derfor i første rekke basert på norsk forskning og norske erfaringer. I tillegg har vi inkludert noen sentrale arbeider fra andre nordiske land og fra internasjonal forskning.
 
Vi har måttet være selektive, for også internasjonalt er dette etter hvert blitt et stort felt og et sentralt tema. Den internasjonale litteraturen som er tatt med vurderes å ha overføringsverdi, selv om den er basert på erfaringer fra land med annen lovgiving, andre velferdsordninger og andre samfunnsmessige forhold. Et eksempel er litteratur om kulturelle, språklige og kommunikative utfordringer i møter mellom innvandrere og barnevernet.
 
Arbeidet med kunnskapsstatusen er gjennomført av Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug og Berit Berg.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning