Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksUngdommer i barnevernet mangler et sikkerhetsnett

Ungdommer i barnevernet mangler et sikkerhetsnett 

​​Forsvinnende få mottar ettervern etter at de har fylt 20 år,
skriver Jan Storø, Viggo Krüger og Veronika Paulsen.

23.11.2015 14:10   |   Jan Storø, Viggo Krüger og Veronika Paulsen

 

​Forskere i flere land har problematisert tilgangen på ettervern for unge voksne som har vært under barnevernets omsorg. Det synes å være enighet om at barnevernet ikke bør kunne overta omsorg for et barn uten å ta ansvar for barnets fremtid.
 
Vi tar opp dette spørsmålet på Ettervernkonferansen 2015 i Oslo 24. november.
 
Denne gruppen unge beskrives ofte som en av de mest utsatte i velferdsstaten. De har erfart svært vanskelig oppvekst, dernest alternativ oppvekst i barnevernets fosterhjem og institusjoner.
Veien til den selvstendige tilværelsen er vanskelig, ikke minst dersom den skal gås uten støtte fra nære voksne. Ofte har forskerblikket handlet om individers muligheter til å klare seg i den selvstendige tilværelsen, med oppmerksomhet på sosial fungering, skolegang og tilgang på sosial støtte.
 
Nytt perspektiv
Et nytt perspektiv har dukket opp de senere årene. Kan ettervern eller ikke ettervern også kobles til det politiske mennesket, ikke bare til individers overlevelse i samfunnet? Dette blikket flytter fokus fra klientposisjonen og over til det vi ellers tenker på som en grunnleggende rettighet i vårt samfunn – nemlig full inkludering i samfunnet av voksne.
 
Tanken aktualiserer spørsmålet om hvorvidt ettervern i barnevernet må rettighetsfestes. Det kan hevdes at offentlig omsorgsovertagelse bør garantere god nok beskyttelse helt til den unge klarer seg selv. Slik er det ikke i dag.
 
Det internasjonale forskningsprosjektet YiPPEE diskuterer det demokratiske problemet i dagens praksis. Barnevernungdommene får sjelden mer enn én mulighet til å prøve seg på egen hånd.
 
Mange av dem flytter også ut relativt tidlig. Andre unge gis ofte mulighet til å prøve og feile, gjerne også flytte ut og komme tilbake.
Foreldrestøtte sees som svært viktig i en tid da mange unge ikke etablerer seg i arbeidslivet før de nærmer seg 30 år.
 
Flere av ungdommene som har vært i barnevernet, har ikke dette nødvendige sikkerhetsnettet av familie og får dermed begrenset mulighet til å prøve seg på egen hånd. Forsvinnende få mottar ettervern etter at de har fylt 20 år.
 
For mange gir overgangen til voksenlivet begrensede muligheter for utforskning av voksenhet og selvstendighet. Dermed mister de også noe av muligheten for å gjøre individuelle valg om sin nære fremtid, noe vi vanligvis vil fremheve som en viktig del av rettighetene til borgerne av det demokratiske samfunnet. Her ligger kjernen.
 
Målet må være full inkludering
Man kan spørre seg om det offentlige i det hele tatt har rett til å ta et barn ut av en familie uten å garantere en fullskala oppfølging av beste kvalitet – til de står på egne ben og gjerne enda videre.
De unge må sikres reelle muligheter til samfunnsdeltagelse. Den politiske målsettingen med ettervern bør være full inkludering i samfunnet, intet mindre.
 
Det sikres gjennom at barnevernungdommene får tilgang til samme støtte og samme type erfaringer i prosessen med å bli samfunnsborger som andre unge.
 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning