Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation Links- Kreativ dialog må til

- Kreativ dialog må til 

- Kreativ dialog må til hvis vi skal bli flinkere i psykisk helsearbeid. Vi må stille oss spørsmålet om hvilken kunnskap vi skal formidle og hvilken kompetanse vi skal øke, sier Trond Hatling, leder for NAPHA.

24.08.2011 16:00   |   Ragnhild Krogvig Karlsen

 

​Lederen for Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), Trond Hatling, holdt foredraget med tittelen "Fra forskning til kompetanse - en egen sportsgren" på NTNU Samfunnsforsknings forskerjam på Samfunnsdagen 2011 tirsdag 23. august, der helse var hovedtemaet.

Representanter for enhetene Senter for romforskning, Barnevernets utviklingssenter , Mangfold og inkludering, Nasjonalt senter for psykisk helsearbeid, NTNU Senter for entreprenørskap, Oppvekst og utviling, Senter for Skole- og Idrettsforskning og Studio Apertura spilte på sine vidt forskjellige strenger i en verbal jamsession som varte i to og en halv time. Forskerjam er kunnskap i komprimert form.

- Slik får vi mulighet til å nærme oss et tema fra en rekke ulike perspektiver, sier Aina Bente Ingebrigtsen, direktør for NTNU Samfunnsforskning.
 
- NAPHAS formål
NAPHAs formål er å øke kompetansen i det kommunale tilbudet til mennesker med psykiske lidelser.
 
- En enkel og gal modell vil føre til at vi kommer til kort, sier Trond Hatling og kastet seg ut i jammen som siste solist.
 
- Idéen om at kunnskap fører til kompetanse og at kompetanse deretter fører til bedre praksis – i den rekkefølgen - blir både for enkel og den stemmer ikke, utdyper han.
 
Veien til kompetanse
Det eksisterer mange myter om læring. Sportsutøvelsen det er å strekke seg mot fyldigere kompetanse er i sannhet sammensatt. Se for deg formen av en trippel helix:

-Kunnskap må knyttes til hendelser og erfaring, kreativ dialog spiller inn og en kollektiv praksis må følge opp, oppsummerer Hatling.
 
Rytmisk samspill og fleksibilitet er relevant! En type kunnskap må fungere i et mangfold av kontekster:

- Vi har et antall av 430 kommuner, bemerker Hatling.
 
Sju tegn på komptanse
Trond Hatling fra NAPHA trakk også frem sju tegn som kan definere kompetanse i psykisk helsearbeid:

• Evne til å identifisere problemet.
• Evne til å finne ressurser både hos den det gjelder og i familie og nettverk.
• Forståelse og kjennskap til minst to metoder, som man ikke minst har tro på.
• Relasjonskompetanse – i behandling er det helt sentralt å ha en forståelse av seg selv i relasjonen.
• Holdninger og verdier som inkluderer å brukermedvirkning. Brukere har f.eks. understreket betydningen av helsearbeideres evne til å formidle et håp.
• Systemkompetanse – Kjenne til og kunne bruke andre aktører og tilbud, som NAV og andre.
• Vilje og mulighet til samhandling.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning