Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksKonferanse: Innvandring og funksjonshemming - Minoritetsfamilier i møte med tjenesteapparatet

Konferanse: Innvandring og funksjonshemming - Minoritetsfamilier i møte med tjenesteapparatet 

​Målgruppen for konferansen er tjenesteytere innen barnevern, skole, habiliteringstjenesten, helse- og sosialtjenesten, studenter, forskere, myndighetspersoner, brukerorganisasjoner og representanter for innvandrermiljøene.

25.01.2013 11:30   |   Ole Einar Marken

 

​Tid og sted: Fredag 22. mars på Litteraturhuset i Oslo.
 
Konferansen er gratis og alle deltagere får et eksemplar av boken «Innvandring og funksjonshemming» av Berit Berg (red.).
 
Meld deg på innen 10. mars til ragnhild.kleppe@bufdir.no, Telefon: 46619898. Opplysninger om eventuelle matallergier og behov for tolk må oppgis ved påmelding.
 
 
Økende etnisk mangfold i befolkningen stiller nye krav til tjenesteapparatet. Mange innvandrere har både begrensede norskkunnskaper og mangelfull kjennskap til norske velferdsordninger. Dette kan skape utfordringer i møte med det norske samfunn generelt, og med tjenesteapparatet spesielt.
 
Utfordringene blir særlig store for familier som i tillegg skal håndtere en strevsom hverdag med ett eller flere barn med nedsatt funksjonsevne. Hvordan er det hvis du har «dobbelt opp»?
 
Tematikken settes på dagsordenen på konferansen.
 

Program:
Kl. 10.00 – 10.10      Åpning ved BLD/Bufdir
 
Kl. 10.10 – 10.50      Gi meg en sjanse! Innvandring og funksjonshemming, Professor Berit Berg, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU
 
Kl. 10.50 – 11.30     Å vokse opp med funksjonshemming i Norge, Professor Jan Tøssebro, NTNU Samfunnsforskning
 
Kl. 11.30 – 12.30     Lunsj
 
Kl. 12.30 – 13.00      «Restlessness is me», Forsknings-performance v/Ingvild Aarseth
 
Kl. 13.00 – 13.30      Kulturforståelse og kommunikasjon i møte mellom innvandrere og tjenesteytere, Sosialantropolog Torunn Arntsen Sajjad
 
Kl. 13.30 – 13.40      Kommentarer til forskningen, Seniorrådgiver Kjersti Eknes, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 
Kl. 13.40 – 13.55      Spørsmålsrunde
 
Kl. 13.55 – 14.15      Pause
 
Kl. 14.15 – 15.30      Forskning møter praksis, Seniorforsker Patrick Kermit møter gjester til samtale
 
Kl. 15.30                  Takk for i dag

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning