Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksKonferanse: Barnehagen som barneverntiltak

Konferanse: Barnehagen som barneverntiltak 

Last ned program, og meld deg på her. Målgruppene er ansatte i barnehage og barnevern, fylke- og kommunerådgivere innen barnehage- og barnevernsektoren, ansatte ved høgskole/universitet, ansatte i videregående skole, ansatte i PPT og andre interesserte.

10.01.2013 12:00   |   Ole Einar Marken

 

​Konferansen arrangeres 14. og 15. mars på Clarion Hotel & Congress i Trondheim. Påmeldingsfristen er 1. februar 2013.

Meld deg på her

Last ned programmet her (pdf)

Barnehage som tiltak fra barnevernet er det mest brukte tiltaket for barn under 5 år. Målet for konferansen er å ha fokus på betydningen av samarbeid til barns beste. Søkelyset er på barnehagens rolle som hjelpetiltak, og hvordan samarbeid mellom barnehagen og barnevernstjenesten kan foregå og eventuelt hva som kan forbedres.

Programmet har en tverrfaglig og praksisnær formidling. 


Temaer og forelesere

Tema for konferansen er blant annet: 

  • Hvordan blir barnehagen et godt hjelpetiltak
  • Å legge til rette for et godt samarbeid mellom sentrale aktører
  • Hva kan forbedres og hvordan gjør vi det
  • Tidlig innsats
  • Det gode samarbeidet
  • Barns rettigheter

Foreleserne er: Assisterende direktør Arne Holte - Nasjonalt folkehelseinstitutt, Verdal kommune, psykolog Trygve Børve, førsteamanuensis Trine Klette - Høyskolen Diakonova, spesialpedagog Emilie Kinge, seniorforsker Åse Bratterud - RKBU Midt, førstelektor Kari Emilsen DMMH, advokat Unni Culina, førsteamanuensis Inge Kvaran - HiST, Helle Leinslie - leder av barnehuset Trondheim, høgskolelektor Bodil Mørland - DMMH med flere.


Bidra med en posterpresentasjon
Har du/dere erfaringer og eksempler fra arbeid med barn i vanskelige situasjoner, er det mulighet for å dele dette via en posterpresentasjon.

Det er satt av tid i programmet slik at deltakerne får tid til å se på posterpresentasjonene. Dere som har posterpresentasjon bør være til stede for å svare på spørsmål og kommentarer.

Meld deg på slik: Send inn tittel og et kort sammendrag (maks ½ side) til fei@dmmh.no innen påmeldings fristen 1. februar 2013.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning