Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation Links- Kompetanseheving er mer enn kurs

- Kompetanseheving er mer enn kurs 

Innenfor kommunale psykisk helse- og rustjenester finnes det allerede mye kompetanse som må hentes frem. Dette er viktigere enn å bare pøse på med kunnskap utenfra, mener mange i NAPHAs referansegruppe. 

05.04.2017 12:00   |   Ragnhild Krogvig Karlsen

 

NAPHAs REFERANSEGRUPPE: Marit Vardehaug fra Steigen kommune (foran) og resten av NAPHAS referansegruppe, her sammen med daglig leder i NAPHA, Trond Hatling (foran t.v.).(FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA)


Kompetanseplanlegging i kommunene var temaet for NAPHAs møte med referansegruppen 31.mars, 2017. Gruppen består av representanter fra alle deler av psykisk helsefeltet og gir hvert år viktige innspill og tilbakemeldinger på NAPHAs arbeid og virksomhetsplaner.


Kompetanserikdom i kommunene
- Det handler om så mye mer enn kurs og opplæring når man skal utvikle kompetansen i psykisk helse- og rustjenestene, sier Fred Rune Rahm, lege og representant for Korus Sør.

Rahm og hans kompetansesenters erfaring er at kommunene sitter på veldig mye kunnskap omsatt i praksis, noe som nettopp er definisjon på kompetanse. Dette må deles i større grad. Som et eksempel på situasjonen nevner han noe han ofte opplever:

- På fagsamlinger med ansatte i kommunene forteller noen gjerne at de kan så lite om et område, og så forteller noen fra en nabokommune at de har masse erfaring på nettopp dette området. De må få snakket mer med hverandre.


Refleksjon og veiledning
Marit Vardehaug, leder for psykisk helse i Steigen kommune, er opptatt av prosessorientert kompetanseheving. Det starter med å anerkjenne tjenestenes egen kompetanse, og reflektere over egen praksis.

- Vi må gå gjennom det vi har fått til, og trekke litt læring av det. Det handler også om å øve opp ferdigheter. Veiledning er viktig, sier hun. 


Lage kompetanseplaner
Vardehaug mener det er viktig at fagfolk fra tjenestene deltar i arbeidet med å lage kompetanseplaner.

- Det har vært laget felleskompetanseplaner for hele helse- og omsorg, og da har vi ikke vært delaktige. Det blir nyttig når vi deltar, og for eksempel kan se at planen og oversikten blir noe vi kan bruke opp mot politikere og målgrupper.


KS bistår i planlegging
Anne Jensen, spesialrådgiver i INT Helse og velferd i KS, sier at det lett blir slik at spesialisthelsetjenestene forteller hva de kommunale tjenestene skal gjøre. Det bør i stedet være kommunene som definerer hvilken kompetanse de trenger.  

- Jeg tror det er veldig lurt om de kommunale tjenestene selv legger kompetanseplaner. En viktig grunn, er at de tar tilbake definisjonsmakt, sier Jensen.

Mange kommunale tjenester er allerede i gang. KS har samarbeidet med 100 kommuner om planer for kompetanseutvikling og har nyttig verktøy for strategisk kompetanseplanlegging på KS.no.


Blir bedre bestillere
Kartleggingen og analysen av kompetansen og behovene er kanskje den viktigste delen av kompetanseplanleggingen, mener Jensen.

- Prosessen med å utforme planen gjør tjenestene bevisste på hva slags kompetanse de faktisk har. Dette gjør det mulig for dem å stille krav til kompetansesentre og andre kompetansemiljøer. De vil også kunne fortelle oss hvilke områder det trengs mer forskning på også, sier hun.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning