Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksKobler data for å forebygge maritime ulykker

Kobler data for å forebygge maritime ulykker 

I et nytt prosjekt utvikles det en metode for å «høste» AIS-data og koble disse med data fra ulykkesdatabaser.

15.09.2014 14:00   |   Ole Einar Marken

 

​- Målet er å øke forståelsen av årsaksbildet til ulike typer maritime ulykker, og hvordan tilstanden er for forhold som har betydning for risikoen, sier forsker Petter Almklov.
 
Prosjektet har en varighet på to år, fra høsten 2014 til høsten 2016. Det gjennomføres i et samarbeid mellom NTNU Samfunnsforskning AS ved avdelingen Studio Apertura, Safetec Nordic AS og NTNU. Både Sjøfartsdirektoratet og Kystverket bidrar i finansieringen av prosjektet og vil bidra aktivt underveis. Prosjektet har sin øvrige finansiering fra Norges Forskningsråd sine MAROFF og SMARTRANS-programmer.
 
I arbeidet med å utvikle en risikomodell vil vi blant annet bearbeide data som samles inn fra såkalte AIS-transpondere. AIS står for Automatisk Identifikasjonssystem. Alle fartøy over en viss størrelse er pålagt å benytte AIS, som gir omfattende informasjon om skipstrafikken langs norskekysten. Dette prosjektet vil bruke AIS for å forstå trafikkmønstre og koble dette opp mot hendelsesdata. Dermed kan man få et bedre bilde av hvor skoen trykker mest sikkerhetsmessig.
 
Sjøfartsdirektoratet og Kystverket er nødt til å prioritere de ressursene man har tilgjengelig for ulykkesforebyggende arbeid. Innsatsen de gjør for å bedre maritim sikkerhet bør brukes på områder der risikoen er høy. Dette prosjektet har som siktemål å utvikle en risikomodell som kan brukes til å overvåke og kommunisere risikoen i maritime aktiviteter på en bedre måte enn i dag. Dette vil bidra til at Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og andre aktører kan innrette den ulykkesforebyggende innsatsen bedre.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning