Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksJubeluke for vår avdeling Studio Apertura

Jubeluke for vår avdeling Studio Apertura 

Forskningsrådets siste tildelingsrunde ga svært god uttelling for vår avdeling Studio Apertura. Da et EU-prosjekt til alt overmål tikket inn samme uke, smilte forskningssjef Tonje Osmundsen fra øre til øre.

17.12.2020 00:00   |   Guro Kulset Merakerås, MeraMedia

 

- Ja, jeg er svært begeistret for tilslag på spennende prosjekter som vil styrke vår sikkerhets-, energi- og havbruksforskning, sier hun. To av prosjektene som får støtte fra Norsk Forskningsråd skal ledes av NTNU Samfunnsforskning. I to andre prosjekter deltar vi sammen med gode partnere.

Osmundsen gleder seg også over at et stort EU-prosjekt, som NTNU Samfunnsforskning er deltaker i, fikk støtte fra EU-kommisjonen, som ett av tre energiforskningsprosjekter. 50 prosjekter var med i kampen om disse forskningsmidlene.

- Prosjektet vårt fikk toppscore på vurderingen som ligger til grunn for utdelingen, med 14,5 av 15 poeng så det er en glitrende tilbakemelding å få. Det er kjempeviktig å delta i store, internasjonale prosjekter der vi får anledning til å samarbeide med de fremste forskingsmiljøene i andre land. Når mange nasjoner deltar, kan forskningen gå både i bredden og dybden. Det gir ofte spennende forskningsresultater, sier Osmundsen.

Våre folk på EU-prosjektet er Jens Røyrvik og Berit Nilsen.

Sammenligner norsk, svensk og italiensk koronarespons
Internasjonalt samarbeid blir det også i et av prosjektene som NTNU Samfunnsforskning leder. I prosjektet Corner skal forskingsmiljø fra Norge, USA, Sverige og Italia undersøke og sammenligne hvordan samfunnene i Italia, Sverige og Norge har respondert på koronapandemien. Å vite hvorfor responsen ble som den ble – politisk, administrativt og blant befolkningen, er nyttig kunnskap i møte med senere sammenlignbare situasjoner. Prosjektleder Stian Antonsen vil jobbe med prosjektet sammen med en rekke kolleger fra Studio Apertura.

Sikkerhet, havbruk og klima
NTNU Samfunnsforskning skal også lede prosjektet RISKY, der forskerne skal se på hvordan risiko forstås og håndteres i norsk petroleumsnæring. De skal finne svar på hvorfor vi har den risikoforståelsen vi har og hvordan dette har påvirket risikostyring i andre næringer. Prosjektet ledes av Kristine Størkersen. Som nevnt er vi også deltakere i ytterligere to prosjekter som fikk tilslag fra Forskningsrådet. Med prosjektledelse fra Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU skal vi studere effekter av klimaendringer og strategier for klimatilpasning på Svalbard i prosjektet ARCT-RISK, og under prosjektledelse av Universitetet i Stavanger skal vi forske på havbruksnæringas teknologiske endringer og undersøke om blant annet forvaltningen er godt nok tilpasset denne utviklinga.

På bildet øverst: Kristine Størkersen, forskningssjef Tonje Osmundsen, Stian Antonsen og Torgeir Kolstø Haavik. Foto: YNGVE ARNESEN


For mer informasjon, kontakt:
Tonje Osmundsen, forskningssjef
Tonje Osmundsen.jpg
tonje.osmundsen@samforsk.no
Telefon: 982 17 758

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning