Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksRoger that: nysjefen om vårt uforløste potensial

Roger that: nysjefen om vårt uforløste potensial 

​​​Vår nye administrerende direktør er imponert over hvor NTNU Samfunnsforskning står, men ser nye muligheter dit vi går.

29.05.2018 15:40   |   NTNU Samfunnsforskning/MeraMedia

 

​- Samfunnsvitenskap har stor nytteverdi i et samfunn som blir stadig mer komplekst. Det blir bare viktigere og viktigere å bruke forskningsbasert kunnskap til å identifisere løsninger på komplekse problemstillinger. Politikere og private og offentlige organisasjoner trenger kunnskapsbasert beslutningsstøtte fra samfunnsforskere, slår Roger Lian fast.

Nysjefen har reetablert seg i Trondheim, etter 18 år på Østlandet. Med i ryggsekken har han blant annet erfaring som dekan hos Høgskolen i Gjøvik (nå NTNU i Gjøvik) og direktør hos Østlandsforskning.

- Jeg har jobbet som forsker, utreder og samfunnsplanlegger, men valgte en karrierevei som har ført til spesialisering innen ledelse i kunnskapsbedrifter. Å skulle samarbeide med og lede høyt kompetente mennesker er en litt annen type lederjobb enn i mange andre virksomheter. Jeg synes det er svært spennende, sier han.

Viktige kunnskapsbidrag

Etter fem måneder på hjørnekontoret har Roger rukket å danne seg et relativt grundig bilde av forskningsinstituttet han nå skal lede. Han beskriver det som en svært kompetent organisasjon som over tid har vist evne til å levere viktige kunnskapsbidrag innen sine fagområder. Det viser også den eksterne evalueringen som Forskningsrådet gjorde av instituttet i 2016.

- Vi har en sterk portefølje og god tilgang på prosjekter. Instituttet har også vist stabilt gode økonomiske resultater, noe som slett ikke er noen selvfølge i denne sektoren. Samtidig ser vi at forskningsfinansieringen er i endring, at fusjoner og endringer i instituttsektoren kan føre til økt konkurranse og strammere rammer. Dermed blir det viktig for oss å ivareta de kvalitetene vi har, blant annet ved å ha en kritisk masse forskere på de enkelte fagfelt, ved å sørge for intern utvikling og ikke minst øke samarbeidet og kontaktflaten til eksterne krefter.

Formidling

Folk flest har i dagens samfunn tilgang til enorme mengder informasjon – og feilkilder. Den amerikanske presidenten har forsøkt å gjøre det stuerent å trekke etablerte kunnskaps- og formidlingsautoriteter i tvil. Det har aldri vært så stor fare som nå for få i seg store mengde av både skitt og kanel.

- Denne situasjonen forsterker behovet for forskningsformidling, sier Roger. Det gjelder både formidling av resultater av forskningen vår og formidling om hva forskningsbasert kunnskap som sådan er.

- Noen vil ha det til at oppdragsforskere er kjøpt og betalt. Det er viktig at vi bidrar til en forståelse av at dette ikke er tilfelle. Vi er glade for at forskning med konkret nytteperspektiv blir bestilt og finansiert, men det er selvsagt aldri slik at en oppdragsgiver kan bestille et spesifikt resultat.

Tverrfaglighet

Roger vil fortsette å bygge på NTNU Samfunnsforsknings grunnfjell, men ser minst ett område med et uforløst potensial.

- Vi kan utnytte samarbeidsmulighetene mellom våre avdelinger langt bedre enn vi gjør i dag. Ta for eksempel Mangfold og inkluderings kunnskap om sårbare og traumatiserte grupper som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, og kombiner det med Studio Aperturas sikkerhetsforskning. Eller Studio Aperturas organisasjonsforskning krysset med CIRiS' erfaring med bruk av avanserte kontrollrom og produksjon i lukkede system. Samfunnet anvender i økende grad avanserte teknologi  og IKT-løsninger. Hvordan interaksjon mellom menneske og teknologi kan utnyttes optimalt i arbeidslivet, er et viktig område å utforske og har stort innovasjonspotensial.  Dette kan det komme svært spennende forskningsprosjekter ut av, framholder Roger. Han peker på at NTNU Samfunnsforskning skal fortsette å bruke forskerkompetansen til å løse utfordringer som arbeidslivet, i bred forstand, er opptatt av, og belyse politiske problemstillinger og konsekvensene av politiske vedtak.

Oppmerksomhet utover

Vi trenger å videreutvikle evnen til å ta kontakt med arbeidslivet, se hvilke behov de har, og synliggjøre hvordan vår kompetanse kan komme til nytte.

- Forskningssektoren, som utdanningssektoren, er i bevegelse. En viktig del av jobben min blir å ha mye oppmerksomhet rettet mot det som skjer utenfor Samfunnshuset, slik at vi er i posisjon til å fortsette å gjøre grunnarbeidet for at kunnskap kan påvirke samfunnsutviklingen til det bedre. Det kan skje gjennom å utforske mulighetene som ligger i samspillet med NTNU, og det kan skje gjennom andre partnerskap. Tiden vil vise hva som blir mest hensiktsmessig, avslutter Roger Lian.

 

 


KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning