Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksEuropeisk forskningssamarbeid om brannsikkerhet på sjøen

Europeisk forskningssamarbeid om brannsikkerhet på sjøen 

​​​I det nylig sjøsatte prosjektet LASH FIRE, deltar NTNU Samfunnsforskning i et internasjonalt samarbeid om å bedre sikkerheten om bord på ferger.

20.01.2020 11:35   |   NTNU Samfunnsforskning/ MeraMedia

 

​I et fireårig forskningsprosjekt skal 27 europeiske forsknings- og industripartnere samarbeide om brannsikkerhet om bord i ferger, nærmere bestemt såkalte roro-skip. Denne skipstypen er en viktig komponent i det globale transportsystemet og forventes å være det også i framtiden, ikke minst fordi lastingen og lossing skjer svært effektivt når lasten kan kjøres rett om bord fra kaia (roll on/roll off). Det har vært mange branner på roroskip de senere årene, og det vekker stor bekymring at den ellers suksessrike skipstypen ser ut til å ha for dårlige systemer for å hindre og håndtere brann. Disse må forbedres – og oppdateres til den virkeligheten det blå skiftet skaper, med bruk av en rekke alternative drivstoff.


EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020, har bevilget 12 millioner euro, som over fire år skal finansiere båtbrannprosjektet LASH FIRE (Legislative Assessment for Safety Hazards of Fire and Innovations in Ro-Ro ship Environment). Ny teknologi, ny design og nye arbeidsprosesser skal tilpasses og tas i bruk, og det skal skje på en måte som gjør at nye de løsningene bidrar i retning av en mer bærekraftig maritim transportsektor.

 

Leder sentral arbeidspakke

Prosjektet er inndelt i 11 forskningsområder, eller såkalte arbeidspakker, og NTNU Samfunnsforskning er involvert i to av disse. Vår forsker Torgeir Kolstø Haavik leder, med støtte fra Kristine Vedal Størkersen, en arbeidspakke som ser på iboende sikkerhet. En av de sentrale oppgavene blir å utvikle et brukerorientert design av alarmpaneler. Målet er at alarmpanelene, med alle sine skjermer og varselslamper, utformes slik at det er lettere å få oversikt og lettere å oppfatte hva alarmen faktisk varsler om.

God og effektiv koordinering av slukkearbeidet er viktig når en brann oppstår. Da det begynte å brenne i maskinrommet på Hurtigruta MS Nordlys i 2011, mistet to besetningsmedlemmer livet. Havarikommisjonens undersøkelser viste at sprinkleranlegget ikke ble utløst og at kapteinen ikke aktiverte CO2-anlegget for brannslukking, fordi han mangler oversikt over hvor besetningsmedlemmene befant seg. Dette eksemplifiserer behovet for rask og god oversikt.

 

Bedre koordinering og mer trening

- Vi skal, i samarbeid med Institutt for design ved NTNU​, designe og utarbeide en konseptuell prototype for det som i prosjektet kalles et «Fire resource management centre» - det vil si et teknologisk, fysisk og eller organisatorisk oppsett på broen hvorfra arbeidet med brannslukking kan koordineres på en effektiv måte, sier Torgeir Kolstø Haavik.

En annen svakhet som ble fatal på MS Nordlys, var mangelfull trening av besetningen. Rutiner, trening og arbeidsprosesser i forbindelse med aktivering av brannslukkesystemer vil være et viktig forskning- og utviklingsområde i LASH FIRE. Det er menneskelig å nøle med å aktivere et anlegg som vil ødelegge lasten eller som i verste fall kan kvele kolleger.

- Undersøkelser viser at det ganske ofte tar for lang tid fra brannen blir oppdaget til slukking er aktivert. Vi må finne ut hvordan det er mulig å få redusert responstid uten at liv og store materielle verdier settes i fare, sier Kolstø Haavik.

 

 

Prosjektets mål

LASH FIRE griper problemene an fra flere sider for å å utvikle og demonstrere nye prosedyrer og tekniske løsninger. Prosjektet har følgende målsetninger:

-          Høyere effektivitet i manuelle operasjoner i alle faser av en brann

-          Mer forståelige og effektive støttesystemer for kritiske operasjoner ved brann. Dette skal redusere faren for menneskelig feil og øke tempoet på tidskritiske oppgaver.

-          Fjerne eller redusere de mest sannsynlige kildene for antenning og brennbart materiale.

-          Utvikle robuste tekniske løsninger som kjapt og pålitelig kan oppdage, lokalisere og bekrefte brann om bord.

-          Det må være mulig med rask slukking, uavhengig av type eller størrelse på roroskipet og besetningen.

-         Redusere svakheter som gjør at røyk, varme og brann sprer seg.

 

Forskningsprosjektet koordineres av det svenske, statseide forskningsinstituttet RISE. Hos oss vil en rekke forskere fra Studio Apertura og Ciris jobbe med prosjektet: Torgeir Kolstø Haavik, Kristine Vedal Størkersen, Brit Eli Danielsen, Martin Rasmussen, Berit Nilsen, Lucia Liste, Gudveig Gjøsund og Jens Røyrvik. ​

For videre informasjon, ta kontakt med:

Torgeir Kolstø Haavik

Kristine Vedal StørkersenKONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning