Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksIkke glem pårørende

Ikke glem pårørende 

​Helsepersonells forhold til pårørende var tema på et seminar som Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) arrangerte i Trondheim 6. desember.

11.12.2012 09:05   |   Anne Kristiansen Rønning

 

​Lover og statlige føringer er tydelige, og forskning slår fast at det nytter. Likevel føler mange pårørende fremdeles at det skorter mye på å ha god kommunikasjon med helsevesenet når en i familien blir psykisk syk.

-Som 18-åring fikk jeg jobb i psykiatrien. Fra første stund undret jeg meg over at det var så lite fokus på pårørende i behandlingen, sier Bøckmann, som er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og enhetsleder i psykoseteamet ved Salten DPS.


Pårørende – en del av heiagjengen
Når en person får psykiske problemer, er familien ofte en ressurs for helsevesenet påpeker Bøckmann.

- De har gjerne kunnskap som er viktig i den store sammenhengen. Og det er de som er de viktigste for den som er syk, ikke helsepersonellet. Spesialisthelsetjenesteloven §3-8 slår fast at alle pårørende har rett på generell informasjon og opplæring. Dette er noe helsepersonell må ta på alvor, understreker Bøckmann.
Krevende situasjon

Samtidig kan realiteten være ganske annerledes. Mange pårørende føler ikke at de blir hørt og inkludert. Bøckmann nevner en hel rekke vanskeligheter foreldre til psykisk syke kan oppleve.
 
 
 
Nyttige råd
Bøckmanns tips til helsepersonell om å forholde seg til pårørende:
  1. Pårørende er de viktigste personene for den som er syk.
  2. Etterspør deres vurderinger og anerkjenn deres erfaringer.
  3. Spør den pårørende hva han vet om pasientens diagnose, og legg kommunikasjonen opp deretter.
  4. Kartlegg de pårørendes behov.                                           
  5. Formidle håp.
  6. Gi alltid generell informasjon. Vær klar over taushetspliktens muligheter og begrensninger.
  7. Husk at informasjon er hva pasienten og pårørende har forstått, ikke det som blir sagt.
  8. Vit at taushetsplikten vanligvis ikke står i veien for informasjon til nærmeste pårørende.
  9. Se på pårørende som en ressurs.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning