Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation Links"Idéen er at astonautene kan spise mat som er dyrket i verdensrommet"

"Idéen er at astonautene kan spise mat som er dyrket i verdensrommet" 

I prosjektet TIME SCALE utføres det forskning, utvikling og testing av framtidsrettet teknologi for overlevelsessystemer ved langvarige reiser og utforskning i verdensrommet.

23.12.2014 15:00   |   Ole Einar Marken

 

Prosjektet er finansiert av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020. Åtte samarbeidspartnere fra seks europeiske land skal jobbe med prosjektet fram til 2018, deriblant avdelingen CIRiS ved NTNU Samfunnsforskning.

30 kg hver dag
Til nå har mennesker gjennomført korte turer til månen, og astronauter har levd ombord på den internasjonale romstasjonen (ISS) siden år 2000. Astronautene er totalt avhengige av jevnlige forsyninger sendt opp fra jorda av oksygen, vann og mat. Hver dag trenger astronautene på romstasjonen omlag 30 kg vann, mat og luft, og over tid utgjør dette store mengder som må transporteres.

Dyrke i verdensrommet
Hvis det var mulig å dyrke planter på ISS, ville astronautene være selvforsynte med mat og luft, og behovet for forsyninger fra jorda ville bli drastisk redusert. Prosjektet TIME SCALE har som mål å utforske hvordan
frø vokser i verdensrommet, og hvorvidt det er realistisk å kunne dyrke mat og fremskaffe oksygen underveis på reisen for romfarere. Det ultimate resultatet hadde vært om man legger et fundament for senere å kunne dyrke avlinger på månen og Mars.

Har eksperimentert
Ved CIRiS har vi utført planteeksperimenter ombord på ISS siden 2006, i samarbeid
med både ESA og NASA. Forskningen har vært konsentrert rundt planten Arabidopsis thaliana, og man har forsøkt å forstå hvordan plantebiologi under forhold der tyngdekraften nesten er fraværende. Disse eksperimentene har blitt utført i et såkalt European Modular Cultivation System (EMCS), som er et lite drivhus på romstasjonen som blir operert fra jorda.

Oppgraderer
Gjennom prosjektet TIME SCALE oppgraderes EMCS-prosedyrene for nye generasjoner av eksperimenter på planter, algebioreaktorer og mus. Prosjektet vil gi bedre vitenskaplig forståelse av helse- og vekstforhold for matplanter både i rommet og på jorda. 

Den store drømmen er å kunne utvikle et lukket økosystem hvor vann, næringsstoffer, luft og avfall resirkuleres. I déen er at astonautene kan spise mat som er dyrket i verdensrommet, og at det avfallet deretter kan brukes som gjødsel for planter, som i sin tur resulterer i ny oksygen og mer mat.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning