Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksHva skjer med barn som ikke passer inn?

Hva skjer med barn som ikke passer inn?



 

​Det er nærliggende å tenke at ensomme barn blir innesluttede og resignerte. Vår forskning viser at det er mer nyansert enn som så.

29.08.2017 13:35   |   Guro Kulset Merakerås

 

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Mesteparten av forskningen på sosial støtte blant barn, ungdom, og voksne peker på at manglende gode relasjoner med jevnaldrende kan føre til angst og depresjon. Det er gjort lite forskning på andre konsekvenser av mangel på vennskap, for eksempel konsentrasjonsevnen, evnen til å høre etter beskjeder og kontrollere sinnet sitt. Derfor ønsket vi i Tidlig trygg i Trondheim å undersøke hvordan dette utvikler seg over tid.

Vårt hovedfunn var at barn som vurderes som sosialt ekskluderte i barnehagen og i skolen, i større grad utvikler vansker med å kontrollere sinnet sitt. De sliter også i større grad med konsentrasjonsvansker og høy grad av impulsivitet i ettertid.

Vi har vist at høyere grad av sosial ekskludering ved 4 års alder leder frem til økt forekomst av ADHD-symptomer ved 6 år, og det samme skjer fra 6 til 8 år. Mange har tidligere vist at barn som er urolige, har færre venner i skole og barnehage. Vår forskning peker på at effekten også går den andre veien; at barn blir urolige av ikke å passe inn. Disse funnene understreker betydningen av å legge til rette for god sosial fungering for alle barn i barnehage og skole.

Kontaktperson: Frode Stenseng
For mer informasjon om prosjektet Tidlig trygg i Trondheim: www.tidligtrygg.no

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning