Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksHun har sett hvor viktig morsmålsopplæringen er

Hun har sett hvor viktig morsmålsopplæringen er 

Masterstudent og lærer Julie Rimer ble svært overrasket da hun gikk inn i et klasserom med flerspråklige elever første gang​. 

26.08.2019 00:00   |   Vegard Smevoll, NTNU Samfunnsforskning

 

​- Det var en utstoppet tiur og norske flagg på veggene, og de fremmedspråklige elevene fikk klapp på skuldra når de snakket norsk, og bare da. Jeg hadde allerede lest nok teori til at dette var noe jeg la merke til. Og så fikk jeg lyst til å lære mer, sier hun om opplevelsen i klasserommet.


Det er noen år siden nå, og var hennes første lærerpraksis.

I vår fullførte 25-åringen masteroppgaven «Når jeg sier det på ett sekund på kurdisk, så er det ferdig. Han forstår hva det betyr» ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.


Oppgaven har blitt til ved hjelp av et stipend tildelt av NTNU Samfunnsforskning. Formålet har vært å skape interesse rundt fagområdene på avdelingen for Mangfold og inkludering​, og å hjelpe studenter på vei mot fullført utdanning.


For Julie Rimers del har masteroppgaven gitt henne et nyttig innblikk i klassemiljø med fremmedspråklige.


- Må bruke det jeg har!
Oppgaven har undertittelen «En etnografisk studie av elevers transspråklige praksiser».

Transspråking er et relativt nytt begrep, og handler om at elevenes sammensatte repertoar danner utgangspunktet for læring. Alt man kan av språk er ressurser, både morsmålet, fremmedspråk som for eksempel engelsk og det nye språket, som norsk. Og kroppsspråk og tegnspråk, for den del.


Høsten 2018 fulgte Rimer en klasse på videregående, med mange flerspråklige elever, som fikk morsmålsopplæring på grunnskolenivå parallelt.

Nå har hun akkurat begynt i en 50 prosent stilling som kontaktlærer i grunnskolen, i en klasse med fire forskjellige morsmål, hvor flere av elevene verken snakker engelsk eller norsk.


- Jeg merker at jeg har god nytte av det jeg lærte da jeg jobbet med masteroppgaven. Jeg må bruke det jeg har! Både kroppsspråk, språk-apper og andre ting. Å ikke kunne norsk er ikke det samme som å ikke beherske språk, mener hun.


- Morsmålet er kjempeviktig
Rimer er glad for at oppfatningen av hva god språkkompetanse er, er i endring.


- Det er ikke nok å kunne norsk «godt nok», så er alt bra. Morsmålet må også utvikles. Det kan bidra til identitetsbekreftelse, motivasjon, bedre forståelse og mer effektiv kommunikasjonsform. Det er helt essensielt. Vi er et flerspråklig land, og samfunnet har stor bruk for de som kan andre språk enn norsk. Morsmålet er kjempeviktig, sier Julie Rimer, som har tenkt å fortsette å jobbe som lærer, kanskje med en videreutdanning innen morsmålsopplæring en gang i fremtiden.

Selv om vi er godt på vei, mener hun transspråking og hvordan vi forstår praksisen fortsatt ikke er helt i havn.

Det viste ikke minst den spesielle opplevelsen i klasserommet.


Du kan lese Julie Rimers masteroppgave her:

Julie Rimer.pdf.


Foto: Vegard Smevoll, NTNU Samfunnsforskning 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning