Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksHer er evalueringen av den norske SFO-ordningen

Her er evalueringen av den norske SFO-ordningen 

​Rapporten «Lek, læring og ikke-pedagogikk for alle» avslutter et ett og et halvt år langt arbeid. ​

19.12.2018 00:00   |   Vegard Smevoll, NTNU Samfunnsforskning

 

​Evalueringen er gjennomført som et samarbeid mellom NTNU Samfunnsforskning og Stockholms universitet.

Ved NTNU Samfunnsforskning har Christian Wendelborg ledet arbeidet, i samarbeid med Joakim Caspersen, Siri Mordal og Marko Valenta. De er alle tilknyttet Avdeling for mangfold og inkludering her på huset.

Ved Stockholms universitet har Anna-Lena Ljusberg og Nihad Bunar ved Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap deltatt.

Alle forskerne har bidratt med datainnsamling, analysearbeid og rapportskriving.

Store forskjeller  
Evalueringen er gjennomført i perioden september 2017 til november 2018.

I rapporten forklarer forskerne hva som fungerer med dagens ordning, og hva som ikke fungerer like godt.

- Gjennom våre besøk og intervjuer på SFO rundt om i landet, spørreundersøkelser til foreldre, ansatte og ledere og analyser av offentlige tilgjengelige data om SFO, ser vi at barn leker, lærer og trives, og får gode muligheter til å utvikle seg også i andre arenaer enn i skolen, som forskerne skriver i en fersk kronikk om rapporten.

Og selv om foreldrene i gjennomsnitt er fornøyde med tilbudet, er det betydelige forskjeller i landet som helhet når det kommer til innhold, planer og i aller høyeste grad pris og moderasjonsordninger.
 
Det viktigste funnet
Siden denne forskjellen er såpass stor, må det anses som problematisk, mener forskerne, ikke minst for de som i utgangspunktet har utfordringer knyttet til skolehverdagen fra før.

Dette er kanskje det viktigste og mest alvorlige funnet i evalueringen.

- Foreldrene i denne gruppen er langt mindre fornøyd med SFO enn foreldre til barn uten slike behov, og de beskriver en hverdag uten tilstrekkelig tilrettelegging, skriver forskerne i kronikken.

Lek, læring og ikke-pedagogikk for alle - nasjonal evaluering av SFO.pdf.

For mer informasjon, kontakt:
Christian Wendelborg, forsker 1 og prosjektleder
Christian Wendelborg (1).jpg
christian.wendelborg@samfunn.ntnu.no
Telefon: 911 06 644

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning