Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksHar funnet ut at lengre skjenketid på bygda fører til flere bilulykker, men i byene er det motsatt

Har funnet ut at lengre skjenketid på bygda fører til flere bilulykker, men i byene er det motsatt 

​​Og selv om skjenketider i 2021 forbindes med korona, har ikke Lana Krehics doktorgradsoppgave så mye med pandemien å gjøre.

24.03.2021 00:00   |   Vegard Smevoll, NTNU Samfunnsforskning

 

​Forsker Lana Krehic ved NTNU Samfunnsforsknings økonomi-avdeling Senter for økonomisk forskning (SØF), disputerte med sin doktorgradsavhandling i samfunnsøkonomi 12. mars.

Krehic har skrevet tre artikler om transportøkonomi og hvordan ulike valg påvirker både egen lommebok og samfunnets store regnestykke.

Enkeltindividers transportavgjørelser er gode eksempler på at valg blir tatt uten å ta fullt hensyn til effektene det kan ha på samfunnet:

Det er nødvendigvis ikke et stort innhugg å kjøre med piggdekk istedenfor piggfrie dekk, men konsekvensene for storsamfunnet kan være store, i form av forurensning, svevestøv osv. Denne forskjellen mellom kostnader for individet og samfunnet, kalles negative eksternaliteter. En vanlig fremgangsmåte for å utligne disse eksternalitetene, er å innføre skatter og reguleringer. Med andre ord politikk.

Er bompenger rettferdig?
 
Hva slags effekt har politikken? Det har Lana Krehic undersøkt i tre ulike artikler.

Én ser på elbilbruk og bompenger, én på piggdekkforbud og bilulykker og én på utesteders åpningstid og bilulykker.

- Hvor rettferdig er bompengepolitikken når alle må betale det samme, uavhengig av hvor mye du tjener? Å betale 50 kroner for hver passering for noen som tjener 350.000 kroner er noe ganske annet enn for en som tjener 1 million om du må passere den samme bommen to ganger daglig, sier Krehic.

Den siste artikkelen, og kanskje den mest oppsiktsvekkende her, er skrevet sammen med professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU Colin Green.

Overraskende funn fra utelivet
Krehic og Green har funnet ut at om du utvider skjenketiden på utesteder på små steder fra for eksempel 2 til 3, så vil det øke antall bilulykker nattestid. Om du gjør det samme i de store byene, blir det derimot færre ulykker.

- Det er kanskje overraskende. Årsaken er likevel ganske åpenbar. På bygda er det vanskeligere å komme seg hjem uten å bruke bil, og dette forverres når skjenketiden utvides. I byene er tilbudet større i form av et bredere kollektivtilbud. Og om du forlenger skjenketiden, sprer du dessuten hjemturene utover hele natta. Alle holder ikke ut til utestedet stenger. Noen drar tidligere, som gjør at det blir færre biler på veiene når bykvelden definitivt er over. Dette viser hvor vanskelig politisk regulering er. Du skulle jo tro at kortere åpningstid sørget for både mindre bråk og færre ulykker, men det er nødvendigvis ikke sånn, sier Lana Krehic.

Krehics undersøkelse er unik
Lana Krehics medforfatter Colin Green har tidligere funnet ut at store endringer i skjenketider i England ga færre bilulykker. Resten av litteraturen på feltet gir mer blandede funn. Derfor har forskere vært usikre på sammenhengen mellom skjenketider og trafikkulykker.

Det unike med denne doktorgradsartikkelen, er at forskerne har kunnet studere endringer over tid. Kommunene i Norge kan selv velge tidspunktet for skjenkestopp, som har gitt Krehic og Green muligheten til å undersøke hva innførte endringer i skjenketiden – både på små og større steder – har gjort med antall bilulykker over et større tidsrom.

Du kan lese hele Lana Krehics doktorgradsoppgave «Three Essays on Transport Economics and Policy» her:

Doctoral_thesis.pdf

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning