Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksHar analysert læringsmiljøindeksene på Skoleporten

Har analysert læringsmiljøindeksene på Skoleporten 

​I analysen av Elevundersøkelsen, kommer det frem at det er generelt sett en positiv utvikling i alle fylker fra 2013 til 2016.

30.03.2017 10:15   |   Ole Einar Marken

 

Last ned rapporten her


Analyse av indeksene på nasjonalt nivå
 • 7. trinn skårer bedre enn 10. trinn og Vg1 på indeksene Vurdering for læring, Elevdemokrati og medvirkning, Støtte fra lærerne, Felles regler, Motivasjon, samt Støtte hjemmefra. Det er få forskjeller mellom 10. trinn og Vg1.
 • Det er en positiv utvikling fra 2013 til 2016 for hvordan elevene på 7. trinn svarer på indeksene Faglig utfordring og Elevdemokrati og medvirkning.
 • I Vg1 er det en positiv utvikling for Støtte fra lærerne, Mestring og Elevdemokrati og medvirkning. I 10. trinn er det ikke et slikt mønster.

Analyse av indeksene på fylkesnivå fra 2013 til 2016
 • Det er små forskjeller mellom de beste og dårligste fylkene.
 • Finnmark skårer lavest på flere av indeksene.
 • Sogn og Fjordane og Vest-Agder skårer høyest på flere av indeksene. 
 • Det er små forskjeller mellom fylkene i andelen elever som opplever mobbing.

Useriøse svar om mobbing er fjernet
Useriøse svar er fjernet fra de analyserte resultatene fra indikatoren Mobbing på skolen. Formålet med å fjerne useriøse elevsvar er å få et mest mulig korrekt uttrykk for omfanget av mobbing på skolene.

Dette er Elevundersøkelsen
 • En nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til ut videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.
 • Obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg 1. Frivillig å delta for øvrige trinn.
 • Gir lærere og rektorer informasjon om hva elevene utsettes for, slik at de kan følge opp med riktige tiltak for å gjøre skolehverdagen bedre.
 • Cirka 432 000 elever svarte på undersøkelsen i 2015.
 • Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, mens NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analysene og rapporteringen.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning