Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksGir ny forståelse av tverrfaglig samhandling og fortolkning i høyteknologiske, sikkerhetskritiske settinger

Gir ny forståelse av tverrfaglig samhandling og fortolkning i høyteknologiske, sikkerhetskritiske settinger 

I artikkelen introduseres begrepet sensework. Begrepet er et fremtredende fenomen og tilbyr en anvendelig forståelseshorisont i blant annet offshore boreoperasjoner i petroleumsindustrien og kirurgisk teamarbeid i operasjonsstuer.

10.06.2014 11:25   |   Torgeir Haavik / Ole Einar Marken

 

En artikkel publisert i siste nummer av tidsskriftet Computer Supported Cooperative Work gir ny forståelse av tverrfaglig samhandling og fortolkning i høyteknologiske, sikkerhetskritiske settinger. I artikkelen introduseres begrepet sensework som benevnelse for denne type arbeid og empiriske setting. Eksempler på områder hvor sensework er et fremtredende fenomen og tilbyr en anvendelig forståelseshorisont er offshore boreoperasjoner i petroleumsindustrien og kirurgisk teamarbeid i operasjonsstuer.

Det er seniorforsker Torgeir Haavik som har skrevet artikkelen.

I artikkelen presenteres en empirisk modell for denne typen samhandling, hvor samspillet mellom formaliserte arbeidsprosesser og ikke-formaliserte arbeidspraksiser er sentralt. Sensework kan relateres til sensemaking, som særlig er gjort kjent gjennom Karl Weicks arbeider, men foregis samtidig å være både noe mer og noe mindre enn dette: Det er noe mer ved at det utvider forståelsen av kollektive fortolkningsprosesser gjennom å eksplisitt adressere teknologielementer som sentrale aktører i arbeidet, og det er noe mindre ved at sensework avgrenses til å spesifikt denotere sikkerhetskritiske, høyteknologiske settinger med store informasjons- og datamengder.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning