Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksFremtidens campus - dette skal vi lære av

Fremtidens campus - dette skal vi lære av 

Når NTNU skal samles som én campus som skal legge til rette for både økt tverrfaglighet og bedre kvalitet i utdanning, forskning og formidling, kan vi samle erfaringer og kunnskap som både NTNU selv og andre aktører vil ha nytte av. NTNU Samfunnsforskning skal lede og koordinere følgeforskningsprosjektet «Framtidens Campus».

11.02.2020 09:40   |   NTNU Samfunnsforskning/ MeraMedia

 

​Den såkalte utviklingsavtalen mellom NTNU og Kunnskapsdepartementet slår fast at «NTNU skal planlegge en fremtidsrettet, samlet campus som kan bli modell for fremtidige offentlige utbygginger i Norge». Dette forplikter. Kunnskapen vi samler gjennom dett​​e prosjektet i Trondheim må settes inn i en vitenskapelig sammenheng slik at det blir overførbart til andre offentlige utbygginger. For å sikre at så skjer har NTNU satt av midler til et forsknings- og utviklingsprogram som skal følge campusprosjektet i åtte år, med en evaluering etter halvgått løp.  Ved å la egne fagmiljøer søke om midler for å utføre relevant forskning, styrer NTNU unna bruk av eksterne konsulentselskap, en ressursbruk som er omdiskutert i FoU-sektoren. Oppdraget med å administrere og formidle denne forskningen ble utlyst i 2019 og gikk til NTNU Samfunnsforskning.


LES OGSÅ: Fagforeninger bekymret for økt bruk av konsulenter på OsloMet. (Khrono)


Samler alle gode og relevante krefter

«Fremtidens Campus» er under oppstart, og ledes og koordineres av to av Studio Aperturas organisasjonsforskere, Per Morten Schiefloe​ og Berit Nilsen​.

Programmet skal finansiere både omfattende forsknings- og utviklingsprosjekter, mindre, anvendte undersøkelser, og longitudinelle studier av ulikt omfang. Alle fagmiljøer og disipliner skal kunne søke om midler til prosjekter som er relevante med tanke på campusutviklingen. En bred belysning av utfordringer og mulige løsninger er ønskelig. Midlene skal dekke tre ph.d.-/postdoc-stillinger, samt 1 million kroner årlig til andre prosjekter.

Programmet skal også ha ansvar for å drifte et nettsted og utvikle en ressursbank knyttet til campusprosjektet.

- Vi skal hente inn kunnskap om campusutbygging rundt om i verden og sørge for at både denne og NTNUs egne erfaringer og rapporter blir samlet i en ressursbank. Det kan finnes ansatte i ulike NTNU-miljø som har de samme, smarte ideene om for eksempel nye læringsarenaer, men som i dag ikke vet om hverandre og som ikke har tilgang på hverandres erfaringer, sier Berit Nilsen.

 

Dette blir viktig for å lykkes

Per Morten Schiefloe skisserer opp fire tema som vil bli sentrale for «Fremtidens Campus»

- Hvordan kjøre et så stort prosjekt som angår mange mennesker med sterke meninger og ulike behov? Det er ikke lett, og stiller helt andre krav til prosjektledelsen enn for eksempel i et boligprosjekt der ingen bor, eller i en bedrift der folk gjør som de får beskjed om. Kunnskapssektoren har en egenart som prosjektet må ta høyde for, også for eksempel når det gjelder å utforme arealene på en god og hensiktsmessig måte for ulike arbeidsformer, sier han, vel vitende om at åpent kontorlandskap eller ikke er en av de heteste debattene.

- De ytre rammene er vedtatt. Det er satt av 23 kvadratmeter til hver ansatt, og det kan ikke vi endre på. Men når beslutningene om hvordan butikken skal drives skal tas, bør de tas på best mulig kunnskapsgrunnlag. Den første forutsetningen for kunnskapsbasert praksis, er å ha kunnskap. Oppgaven vår blir å sørge for at kunnskapen om best mulig arbeidsplassutforming for ulike personellgrupper og aktiviteter finnes og er tilgjengelig, sier Schiefloe.

Et annet tema for Framtidens Campus er læringsteknologi. 

- Skal auditoriene være slik de alltid har vært? Skal vi satse på andre typer lokaler? Hva gjør vi med teknologisk integrering? Disse spørsmålene trenger gode svar med solide begrunnelser.

 

En ny, faglig hverdag?

Per Morten Schiefloes hjertebarn er det siste, men ikke minst viktige hovedtemaet: organisasjonsutvikling og organisasjonsmessige forutsetninger for å dra nytte av campusutviklingen for å oppnå økt tverrfaglighet og høyere kvalitet.

- Hvis vi ikke tar aktive grep, er min hypotese at NTNU vil fortsette sin virksomhet som før, bare i nye omgivelser, sier han, og peker på at det er mange faktorer i en organisasjon som strukturerer hverdagen, og som skaper stengsler eller åpninger.

- Vi må se på hvilke grep vi kan ta med tanke på for eksempel studieplaner, regelverk, budsjett, timeplanlegging for å legge til rette for undervisningstiltak og samarbeid som går på tvers av tradisjonelle inndelinger av fag, institutter og fakulteter, sier Schiefloe. 

NTNU gjennomfører ikke campusprosjektet for øke antall studenter eller for å spare penger. Målet er høyere kvalitet og økt tverrfaglighet. Følgeforskningen i "Fremtidens campus" skal bidra til organisasjonen utvikler seg som påkrevet for å skape en ny faglig hverdag og nå dette målet.

 

For mer informasjon, kontakt

​​Berit Nilsen​

Per Morten Schiefloe​

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning